<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lyyti Blogi > Asiaa käyttöliittymäuudistuksesta: Miksi ja miten?

Asiaa käyttöliittymäuudistuksesta: Miksi ja miten?

Olemme uudistamassa Lyytin hallintapuolen käyttöliittymää. Uudistuksessa rakennamme Lyytin valikkorakenteen uudelleen ja yhtenäistämme sivujen tyylin vastaamaan nykyistä raikasta ja selkeää Lyyti-ilmettä. Kyseessä on yksi suurimmista uudistuksista, mitä Lyytiin on sen historian saatossa tehty. Muutos on jo itsessään suuri ja olemme pyrkineet minimoimaan itse toiminnallisuuksiin tehtävät muutokset, jotteivat nämä muutokset entisestään vaikeuttaisi uuden käyttöliittymän omaksumista.

Mutta miksi uudistus ylipäätään tehdään?

Mauno uudistaa

1. Navigaation selkeytys

Kun Lyyti suunniteltiin 10 vuotta sitten, se oli tuotteena huomattavasti suppeampi kuin se Lyyti, jonka me nyt tunnemme. Yksiulotteinen ja yksinkertainen käyttöliittymä toimi erinomaisesti, kun toiminnallisuuksia oli rajatusti. Kun toiminnallisuuksien määrä Lyytissä on kasvanut nykyinen yksiulotteinen navigaatiomalli on johtanut siihen, että valikosta on tullut hyvin pitkä, vaikka kaikki toiminnallisuudet eivät edes ole löytyneet valikkorakenteesta. Tämä on johtanut siihen, että toiminnallisuuksien löytäminen Lyytistä on ollut työlästä etenkin uusille käyttäjille.

Meidän ajatus Lyytistä on se, että ominaisuuksien määrä ei tule ainakaan vähenemään. Tulemme tekemään valikkorakenteesta kaksitasoisen. Tämä selkeyttää valikkorakennetta, helpottaa myös vähemmän käytettyjen toiminnallisuuksien löytämistä ja mahdollistaa Lyytin laajentamisen myös jatkossa.

Olemme käyttäneet paljon aikaa ja vaivaa sen pohtimiseen, mitkä elementit kuuluisivat yhteen ja mitkä otsikot kuvaisivat parhaiten valikkokokonaisuuksia ja miten käyttäjät löytäisivät toiminnallisuudet kaikkein helpoiten. Ei ole yhtä oikeaa vastausta siihen, miten valikkorakenne pitäisi suunnitella ja otammekin korvat höröllä vastaan palautetta siitä, mikä tuntuu loogiselta ja mikä ei.

2. Parempi toimivuus mobiilissa

Lyytin hallintapuolta käytetään nykyisin hyvin vähän mobiilissa. Kyse on sekä Lyytin käytettävyydestä että käytön luonteesta. Tapahtumien luontia ja hallintaa halutaan tehdä kannettavalla tai pöytäkoneella, joilla työskentely on tehokkaampaa. Toisaalta käytön vähyyteen vaikuttaa varmasti myös se, että Lyytin käyttöliittymä ei ole tukenut mobiilikäyttöä. Tiedämme, että tarve mobiilikäyttöön on alati kasvava.

Meidän tavoitteemme on se, että koko Lyyti olisi käytettävissä mobiilissa ja keskeisimpien ominaisuuksien käyttö myös mobiilissa olisi helppoa ja miellyttävää.

Uusien toiminnallisuuksien suunnittelussa olemme jo nyt ottaneet huomioon mobiilikäytön, mutta koska Lyytin käyttöliittymä itsessään ei ole ollut mobiiliresponsiivinen, tämän hyödyt ovat olleet vielä vähäiset. Muuttamalla koko käyttöliittymän ja valikkorakenteen mobiiliiresponsiiviseksi, pystymme paremmin vastaamaan mobiilikäytön vaatimuksiin. Tässä meillä on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä.

3. Lyyti-ilmeen uudistaminen

Lyytin ilme on viime vuosien aikana kokenut päivitystä, mutta Lyyti työkaluna ei ole pysynyt tämän kehityksen mukana. Uusimmissa ominaisuuksissa olemme käyttäneet selkeämpää, ilmavampaa ja raikkaampaa Lyyti-tyyliä. Yhtenäistämme nyt kerralla Lyytin käyttöliittymän ulkoasun ja tuomme tämän tyylin nyt kerralla kaikkiin meidän ominaisuuksiimme.

4. Teknisten mahdollisuuksien laajentaminen

Nykyinen käyttöliittymämme on pohjautunut vanhaan tekniikkaan, mikä on vaikeuttanut joidenkin käyttöliittymäratkaisujen ja tuotekehitystoiveiden toteuttamista Lyytiin. Olemme joutuneet käyttämään ylimääräistä aikaa siihen, että olemme saaneet asioita tehtyä, joissain tilanteissa olemme tehneet kompromisseja suunnitteluratkaisuissa ja jotain ominaisuuksia olemme jättäneet kokonaan tekemättä, vaikka olemme itsekin nähneet ne tärkeiksi.

Yksi esimerkkejä ominaisuudesta, jonka kehitystä olemme joutuneet siirtämään, on tapahtumien välinen liikkuminen. Tähän tulemme tarjoamaan suoraan uuden vaihtoehdon. Uusi käyttöliittymä tarjoaa paremman alustan kehitystyöhön, mikä tarkoittaa nopeampaa kehitysprosessia ja parempaa käytettävyyttä.

Aika uudistua

Me uskomme, että uusi käyttöliittymä on askel eteenpäin. Samalla tiedämme, että käyttöliittymän käytettävyyttä on vaikea saada kerralla toimivaksi. Käytettävyyden kehittäminen tarvitsee aina käyttökokemuksia ja palautetta oikeilta käyttäjiltä.

Tiedämme, että muutos on meidän käyttäjillemme suuri. Se on kuitenkin myös luonteeltaan sellainen, että tekemiämme uudistuksia olisi ollut vaikea tuoda nykyiseen käyttöliittymään hiljalleen pala palalta. Niinpä tulemme lanseeraamaan uuden käyttöliittymän kerralla. Helpotamme siirtymävaihetta siten, että alkuun uusi käyttöliittymä tulee olemaan valinnaisena. Meillä ei ole minkäänlaista halua siirtyä kokonaan uuteen käyttöliittymään ennen kuin olemme täysin varmoja, että sen käytettävyys on hyvällä tasolla ja vastaa meidän käyttäjiemme käyttötarpeita.

Toivomme, että käyttäjät rohkeasti testaisivat meidän uutta käyttöliittymäämme ja antaisivat siitä meille palautetta. Käytettävyyden arvioinnissa ei ole parempaa asiantuntijaa kuin kukin käyttäjä itse. Antamalla palautetta on myös mahdollista vaikuttaa siihen, millaisia muutoksia tulemme käyttöliittymään tekemään.

Lyytin käytettävyyden parantamiseksi olemme lanseeraamassa myös fokusryhmätilaisuuksia, joissa kuka tahansa voi päästä auttamaan Lyytin kehityksessä ja vaikuttamaan tuotteen kehitykseen. Jos Lyytin kehittäminen kiinnostaa, niin klikkaa alla olevaa nappia ja ilmoita oitis halukkuutesi osallistua Lyytin fokusryhmiin!

Kirjoittanut Tuomo Mäkelä on 26.4.2018

Haluatko olla mukana kehittämässä Lyytiä?

Hae heti paikkaa Lyytin fokusryhmästä! Apusi ja ideasi ovat tarpeen. Kiitos!