<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lyyti Blogi > Dataohjautuva markkinointi luo kaivattua jatkuvuutta

Dataohjautuva markkinointi luo kaivattua jatkuvuutta

Esittelemme blogissa Lyyti Marketplace-yhteistyökumppaneitamme. Tänään tutustumme yritykseen nimeltä ID BBN, joka on Lyyti Marketplacesta löytyvän Eloqua-integraation takana.

Työpöytä pullollaan järjestelmiä, kävijädataa ja yhteystietolistoja kaikkialla. Työaika kuluu järjestelmien välillä loikkimiseen. Kuulostaako tutulta?

Lyyti-Eloqua-integraatio helpottaa kohdentamista entisestään.

Tapahtumamarkkinoijan suurimmat haasteet liittyvät usein markkinoinnin käytännön fasilitointiin. Kampanjasuunnitelman jalkauttamisessa työkalujen käytettävyys ja muokattavuus ovat avainasemassa. Toinen avainkysymys on, miten tapahtumien tuottamaa käyttäytymisdataa hyödynnetään ostajan matkan eri vaiheissa.

Tapahtuma on markkinointiponnistuksena suuri, mutta se kannattaa. Tapahtumiin osallistuminen on yksi suurimmista kiinnostusta osoittavista toimenpiteistä, joita lämmitetyt kontaktit voivat tehdä. Markkinoinnin työkalut ja niistä saatava data ovat usein pirstaloituneina eri järjestelmissä.

Järjestelmiä tarvitaan kampanjan eri vaiheissa, mutta niin tarvitaan myös dataa järjestelmien uumenista. Markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden ottaa kaikki tämä data hyötykäyttöön kampanjan eri vaiheissa. Automaatiojärjestelmät luovat markkinnoinnin CRM:n, hubin, jonne data kerätään.

Miksi ID BBN ja Eloqua?

Lyytin Marketplace-kumppani ID BBN tarjoaa enterprise-tason työkaluja ja ratkaisuja markkinoinnin ja myynnin ongelmiin hyödyntäen dataa ja automatisoituja prosesseja. Lyytin ja markkinointiautomaatiojärjestelmä Eloquan integroiminen mahdollistaa laadukkaat markkinoinnin prosessit erityisesti silloin, kun päällekkäin on useita laajoja kampanjoita ja kohderyhmiä.

Teknologioita ei kannata ottaa käyttöön vain teknologian vuoksi-datan integroiminen on merkityksellisempää. Kun organisaatiossa on jo valjastettu käyttöön tapahtumahallinnan työkalu, on integroinnin myötä mahdollista säilyttää tutut työkalut tapahtumatuotannon pyörittämisessä, mutta keskittää pirstaloitunut asiakasdata markkinoinnin automaatiojärjestelmään.

Kampanjoiden ja markkinointiponnistusten seuranta ja analysointi nopeutuvat. Datan hyödyntäminen ja markkinoinnin automatisointi luovat jatkuvuutta. Hyväksi havaitut käytännöt on helppo monistaa ja monivaiheisten kampanjoiden hallinta on ketterämpää. Tulokset ovat nähtävillä nopeasti.

Onnistuneesti hallinnoitu data mahdollistaa tehokkaan, kohdistetun ja henkilökohtaistetun markkinointiprosessin. Automatisoidut kampanjat vähentävät tapahtumamarkkinoijan työtaakkaa. Aikaa ei tuhraudu rutiineihin, vaan sitä vapautuu laadukkaan sisällön ja paremman tapahtumakokemuksen luomiseen.

Klikkaa ja tutustu Lyyti Marketplaceen!

Kirjoittanut Laura Pullinen on 03.5.2018