<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lyyti Blogi > Näin syntyy Lyytin uusi käyttöliittymä

Näin syntyy Lyytin uusi käyttöliittymä

Maailmassa on tällä hetkellä paljon kohinaa. Erilaisia ärsykkeitä tulvii elämäämme joka puolelta. Olemme omalta osaltamme halunneet vähentää kohinaa elämässäsi - Lyytin uudella käyttöliittymällä.

Lyyti on kehittynyt viimeisen 11 vuoden aikana kerros kerrokselta ja aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lukemattomat uudet ominaisuudet ja näkymät ovat muovanneet Lyytistä sen, mitä se on tällä hetkellä: monipuolinen ja samalla monimutkainen järjestelmä. Käyttöliittymää suunnitellessa yksi keskeinen tavoite on tehdä monimutkaisesta yksinkertaista. Olemme halunneet pitää Lyytin uudistuksessa mukana tutun ja turvallisen Lyytin, ja samalla minimoida tarpeetonta monimutkaisuutta ja kohinaa.

EnnenEnnen...
Aloitimme uuden käyttöliittymän suunnittelun tasan vuosi sitten. Olemme oppineet matkan varrella paljon uutta ja oppineet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita paremmin. Tervetuloa kurkkaamaan miten uutta käyttöliittymää on suunniteltu!

1. Tavoite: Ratkaistaan ongelma

Tavoitteena käyttöliittymän suunnittelussa on ollut helpottaa käyttäjien elämää. Halusimme tuoda lisää intuitiivisuutta Lyytin käyttöön sekä uusille että vanhoille käyttäjille sekä rakentaa navigaatiosta helposti skaalautuvan, jotta voimme tuoda entistä nopeammin ja helpommin uusia ominaisuuksia käyttöösi.

2. Kerätään ja yhdistellään tietoa

Tavoitteenamme on ratkaista oikeita ongelmia. Lyytin monipuolisuuden vuoksi Lyytiä voi käyttää monella eri tavalla ja moneen eri tarpeeseen, joten halusimme saada syvemmän ymmärryksen siitä, miten ja miksi Lyytiä käytetään. Ennen varsinaista suunnittelua keräsimme tietoa monesta eri lähteestä, jotta saimme parhaan mahdollisen kuvan siitä, mitkä asiat kaipaavat kehitystä ja mitkä asiat toimivat hyvin. Keräsimme statistiikkaa siitä, miten Lyytiä käytetään ja mitkä ovat yleisimmät käyttötarkoitukset.

Teimme lisäksi kyselyn siitä, miten Lyytin aiempi navigaatio toimi ja mitkä olisivat käyttäjien mielestä keskeisimmät kehityskohteet. Esiin nousi mm. tapahtumien välillä liikkumisen helpottaminen, navigaation linkkien määrän pienentäminen sekä päänavigaation ja tapahtuman sisäisen navigaation välisen eron selkeyttäminen.

Jo alusta alkaen oli selvää, että meidän tuli miettiä Lyytin informaatioarkkitehtuuria täysin uudelleen. Informaatioarkkitehtuurin tehtävä on järjestää verkkosivun sisältö ja rakenne siten, että tieto on helposti ja vaivattomasti löydettävissä. Miten navigaatio tulee järjestää? Riittääkö yksi valikko vai tarvitaanko kaksi? Miten ryhmitellä tietoa Lyytissä? Mitkä termit toimivat parhaiten linkeissä? Jotta saisimme vastauksen näihin kysymyksiin, suoritimme ensimmäistä kertaa Card Sorting -testin. Sen avulla saadaan tietoa käyttöliittymästä, sisällön ryhmittelystä ja käytetyistä termeistä. Testissä pyysimme lyytiläisiä luokittelemaan korteille kirjoitettuja sanoja eri otsikoiden alle.

Jälkeen...ja jälkeen!

3. Iteroidaan, iteroidaan ja iteroidaan vielä lisää!

Suunnittelussa kaikista tärkeintä on iterointi. Kun olimme koostaneet tarpeeksi dataa eri lähteistä ja saaneet sen perusteella kuvan siitä, mitä navigaatiossa tulisi parantaa, lähdimme suunnittelemaan rautalankamalleja uudesta navigaatiosta. Otimme koko yrityksen mukaan tuotekehitykseen: teimme kaksi eri mallia, joista lyytiläiset saivat valita suosikkinsa. Saimme paljon palautetta ja kehitysehdotuksia ja iteroimme valittua mallia palautteen perusteella.

Lähdimme koodaamaan käyttöliittymää, joka annettiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa testikäyttöön. Kuuntelemme herkällä korvalla palautetta, koska käyttäjät tietävät parhaiten, milloin joku asia toimii oikein ja milloin asiat tuntuvat oudoilta.

Jokaisen käyttäjän käyttökokemus on yksilöllinen. Monesti tiedämme, milloin asiat ovat monimutkaisia tai niitä on vaikea käyttää, vaikka emme osaisi sanoa tarkalleen miksi. Haluamme rakentaa uudesta käyttöliittymästä intuitiivisen ja helppokäyttöisen. Sinä tiedät parhaiten, mikä toimii ja mikä ei, joten toivomme, että testaat uutta käyttöliittymää heti kun se on mahdollista ja kerrot kokemuksestasi meille. Kiitos avusta!

120pxroundemmiTekstin kirjoitti Emmi Aaltonen, UI & UX Designerimme jolla on näppinsä syvällä pelissä Lyytin uuden käyttöliittymän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirjoittanut Emmi Aaltonen on 13.6.2018