<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Täydellinen koulutusviestintä

Koulutusten järjestäjän opas viestinnän suunnitteluun

Koulutus

Tämähän on jo todettu: viestintä on avainasemassa, kun halutaan taata tapahtuman onnistuminen. Koulutustilaisuus on tapahtuma siinä missä muutkin, ja sen onnistumisen kannalta on aivan erityisen tärkeää että osallistujat ovat

  • ajan tasalla käytännön ohjeiden suhteen
  • hyvin valmistautuneita
  • innostuneita ja motivoituneita
  • paikalla!

Valitettavan usein viestintä kuitenkin kärsii ensimmäisenä, kun tulee kiire. Tämän oppaan tarkoitus on hahmotella koulutusviestinnän aikajana kiireisen koordinaattorin arkea helpottamaan. Oppaassa esittelemme, miten Lyytin 3T-mallia voi hyödyntää tehokkaan koulutusviestinnän jokaisessa vaiheessa. Lopusta löytyy myös kätevä infograafi. Oppaan on kirjoittanut Lyytin oma HR-asiantuntija Emmi Rankonen.

Lataa ilmainen opas tästä