<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eventhantering som stöd för försäljningen

God eventhantering kan ha en direkt inverkan på försäljningsresultat

myynnin kehittäminen.png

Hur då? Och hur ska man göra för att få ut den maximala nyttan av deltagardata? Dessa frågor, och många fler, besvaras i denna handbok som skrivits av Jussi Heikkonen, det integrationstekniska snillet i Lyytis försäljningsteam. Han avslöjar även en del "affärshemligheter", bl.a. hur vi på Lyyti har kopplat ihop eventhantering och CRM rent praktiskt och vilken inverkan det har på försäljarnas vardag. Ladda ner och läs gratis, vi hoppas du också har nytta av Jussis tips!

Fyll i och skicka formuläret, så levererar vi materialet till dig i ett nafs!