Hur påverkar COVID-19 eventindustrin och dess framtid?

Hur påverkar COVID-19 eventindustrin och dess framtid?

Det ser ut som att eventindustrin har mött sin svarta svan: COVID-19.

Ovissheten om morgondagen gör det nästintill omöjligt att förutse framtiden, men vi tänkte göra ett försök. Vi har frågat 497 personer som arbetar med eventverksamhet, inom diverse industrier i Nordeuropa, om hur de ser på event i framtiden. Tillsammans hade de planerat sammanlagt 4973 event under perioden mellan mars och maj 2020.

I samband med undersökningen har vi genomfört kvalitativa intervjuer med tre stycken B2Beventexperter. Vi ville veta mer om hur deras företag, som har event som en viktig del i kundlivscykeln, hanterar rådande situation.

Om det är någon industri som är van vid förändring så är det eventindustrin. Det är förmodligen en av de industrier som upplevt flest genomgripande förändringar genom åren. I samband med digitaliseringen kom sociala medier, så kallad ”big data” och en uppsjö av onlineverktyg som förändrat industrin flertal gånger. Detta har dock inte ersatt behovet hos oss människor att träffas och interagera med varandra, snarare tvärtom.

Eventets betydelse och syfte har inte förändrats sedan det första eventet arrangerades. I grund och botten handlar event om att föra samman människor för att underlätta personliga interaktioner som i sin tur leder till något mer; förändrat beteende/känsla eller action. Baserat på resultatet i denna rapport så tror vi heller inte att eventens betydelse kommer att förändras i framtiden, trots pågående pandemi.

Det exceptionella med COVID-19 är att det förändrade tillvaron för eventindustrin på några få dagar. Digitaliseringen gav oss flera år för att hinna med och anpassa oss. Nu måste vi snabbt ställa om och tänka nytt.

Kommer den svarta svanen, COVID-19, försätta eventindustrin i konkurs? Förmodligen inte. Det är dock viktigt att på kort sikt förstå och anpassa sig till rådande situation för att lyckas. Det väsentliga är att identifiera hur COVID-19 påverkar organisationen och vara öppen för att skifta och förändra strategier snabbt.

Som det ser ut nu står en viktig del av kundlivscykeln på paus. Möjligheten till att träffas och interagera med varandra är obefintlig, vilket medför utmaningar i att påverka beslut och stänga processer. Vad kan vi göra istället?

Med hjälp av Lyyti har vi samlat in information från dem som arbetar inom industrin. Vi vill dra vårt strå till stacken genom att sammanställa denna information för att förhoppningsvis kunna underlätta för dig som arbetar med event.

Vi välkomnar dig att läsa denna rapport och hoppas den kan ge dig idéer och insikter om hur du kan arbeta med event nu och i framtiden.

Hur kommer COVID-19 att förändra eventindustrin