Lyyti "Behind-the-Scenes" Säg hej till Rasmus!

Lyyti Rasmus Key Account Manager

Rasmus, en av våra Key Account Managers, arbetar dagligen med att hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt av Lyyti.

rasmus_kuhlberg_Key Account Manager

Vad är din roll på Lyyti?

Jag arbetar med befintliga kunder i Sverige och ansvarar för deras nöjdhet och hur de kan få ut så mycket som möjligt av Lyyti. Jag hjälper även till att starta igång användandet samtidigt som jag gör en hel del annat arbete bakom kulisserna. Det kan bland annat vara: produktutveckling och diverse projekt tillsammans med marknadsavdelningen.

Vad upplever du är den vanligaste utmaningen våra Lyyti-användare stöter på?

Det är väldigt olika då våra Lyyti-användare kommer från så pass spridda industrier och besitter olika roller vilket betyder att utmaningarna kan variera.

Jag upplever dock att de flesta av våra kunder har (eller hade) två saker gemensamt. Innan de blev Lyyti-användare så innebar event otroligt mycket manuellt arbete samtidigt som de flesta inte visste vad deras event genererade i faktiska resultat, alltifrån att öka varumärkeskännedom eller öka försäljning.

Har du några tips kring hur de kan bemöta den utmaningen?

Jag skulle börja med att se över det manuella arbetet, det mesta kan automatiseras med hjälp av Lyyti såsom inbjudningar, eventkommunikation, deltagarlistor, feedbackformulär etc. I snitt så sparar en Lyyti-användare ca 4 timmar med Lyyti per evenemang jämfört med excel. När det kommer till att följa upp resultat så är det viktigt att ta vara på deltagardata och fråga efter feedback.

Mitt bästa tips är att integrera Lyyti med CRM och Marketing Automation system, på så sätt kan du följa upp varje deltagare efter eventet och se dess aktivitet i relation till ditt varumärke. Till exempel om deltagaren har deltagit på fler av dina evenameng, köpt din produkt/service, frågat om offert, laddat ner innehåll från hemsidan etc. Möjligheterna är oändliga när det kommer till att överföra data från Lyyti till dessa system.

Mitt andra tips är att sätta klara mätbara mål som sedan följs upp och utvärderas, både interna och externa evenemag. Vår marknadsavdelning har skapat en så kallad  “Playbook” när det kommer till detta. På sida 12 hittar du tips kring målsättning gällande evenemang. Jag rekommenderar att ladda ned den.

The Event Marketing Playbook - Lyyti

Vad är din favorit funktion i Lyyti?

Nu när jag redan har pratat en hel del om om Integrationer till CRM och Marketing Automation system, vill jag även lyfta fram de oändliga möjligheter som vårt öppna API tillåter. Genom integrationer till tredje parts system, såsom t.ex. CMS system i form av en event/kurskalender, kan man på ett smidigt sätt undvika att arbeta i många system. Att få interna system att samspela sparar inte endast tid för dig som arbetar med att skapa event, utan även alla avdelningar inblandade i själva evenemanget - såsom marknads-, försäljnings- och utvecklingsavdelningen.

En annan funktion som är en favorit är “Online Rapporter”. Det underlättar all intern- och externkommunikation kring eventet.  Med hjälp av en onlinelänk kan alla som behöver vara inblandade komma åt väsentlig information. Du som arrangör bestämmer själv vilken information som ska visas och inte.