Nordiskt samarbete ingås med siktet på event management-branschen i Europa och USA

Pressmeddelande | Får publiceras 16.3.2021

Lyyti Oy och MeetApp International AB har ingått ett strategiskt samarbete genom att kombinera sina viktigaste konkurrensfördelar. Målet är att ta plats i den växande event management- och onlineeventbranschen i Europa.

Event management-tjänsten Lyyti är nordisk marknadsledare och MeetApp håller motsvarande position inom eventappar. Företagen slår samman sina krafter för att erbjuda kompletta lösningar för alla live-, hybrid- och onlineevent.

“Kärnan i vår  verksamhet är hantering av deltagardata, från enkel registrering till komplexa evenemang, effektiva kommunikationsverktyg samt att mäta det upplevda värdet av event. När vi kombinerar detta med MeetApps högklassiga eventapp och streamingegenskaper, kan vi tillsammans erbjuda ett komplett paket för samtliga eventarrangörer i Europa och USA”, säger Petri Hollmén, VD på Lyyti, om samarbetet.

"Vi har starkt fotfäste i Norden och USA, och Lyyti likaså i Frankrike och Nederländerna. Nu när vi satsat på integrationen av våra produkter, såväl som våra försäljnings- och marknadsteam, kan vi tjäna våra kunder ännu bättre. Utöver detta kan vi nå en allt bredare marknad, i och med att vi erbjuder en lösning som täcker hela eventlivscykeln på två kontinenter”, kommenterar Mats Bäcklund, VD på MeetApp.

Tillsammans formar dessa två företag en av de största aktörerna i Europa. I Lyyti hanteras mer än 75 000 evenemang per år och företaget sysselsätter sammanlagt 75 personer i Finland, Sverige, Frankrike och Nederländerna. MeetApp har 24 anställda i Sverige, USA och Indien och används årligen i mer än 6000 evenemang.

”Pandemin har påverkat eventindustrin hårt, men vi har lyckats skapa tillväxt även under 2020, i.o.m. att virtuella evenemang ersätt de fysiska. Gällande live-, hybrid- och onlineevent, ser vi stort tillväxtpotential även i framtiden. När fysiska event är möjliga igen, förutspår vi ett uppsving i antalet event som arrangeras. Då står Lyyti-MeetApp-samarbetet i utmärkt position för att ta sig an utmaningen”, avslutar Hollmén.

För ytterligare information:

Lyyti Oy
Petri Hollmén, VD, grundare
petri.hollmen@lyyti.com
+358401737777

MeetApp International AB
Mats Bäcklund, VD, grundare
mats@meetappevent.com
+46703878355

Läs mer om MeetApp