<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blanketter och enkäter

Med Lyyti behöver du inte längre ett separat enkätverktyg

Enkätformulär

Utför enkäter tillsammans med dina evenemang

Med Lyytis enkätverktyg kan du skapa hurudana enkäter eller blanketter som helst - till exempel personalmätningar eller deltagarresponsblanketter för utbildningar. Precis som anmälningssidans länk kan du även skicka enkätlänken via den lämpligaste inbjudningskanalen-eller rikta den till exempelvis de som anmält sig eller deltagit i ditt evenemang. Enkätverktygets rapporter finns tillgängliga som grafer och rapporterna kan skickas som online-rapportlänk, precis som andra Lyyti-rapporter.

Lyytis anmälnings- och enkätblanketter är mångsidiga

Du kan precisera och skapa precis de frågor du vill på Lyytis anmälningsblanketter. Förutom de öppna svarsfälten kan du använda dig av flervalsfrågor, rullgardinsmenyer och riktade frågor till specifika svarare med hjälp av villkor och syftningar. Frågor som är irrelevanta för den enskilda deltagaren kan enkelt döljas helt. Ju kortare blanketten är, desto mer sannolikt är det att den fylls i och skickas in!

Vill du se hur Lyytis enkäter fungerar?

Våra experter visar dig gärna hur enkätverktyget ser ut och hur det används. Hör av dig via knappen brevid!

Tusentals nöjda Lyyti-användare världen över - bli en av dem!

Boka en pratstund eller demo med en av våra experter, det är det bästa sättet att få reda på hur Lyyti passar in i just din vardag. Det kostar inget och förbinder dig inte heller till något. Vi ser fram emot ditt meddelande!