<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

2020-jul-27 10:00:00   |   Antonia Ridderstråle

Hållbara event

Det är inget nytt att vi brinner för att skapa meningsfulla möten och förenkla skapandet av event, för att i sin tur kunna mäta dess effekt och resultat. Något mer som ligger oss varmt om hjärtat är hållbarhet och miljö. Vi strävar efter att inspirera till att skapa hållbara event som minimerar påverkan på miljön.

Subject tag: Event Management, Hållbarhet

Läs inlägget

2020-jul-21 09:00:00   |   Heikki Sivonen

Varför du ska arrangera mindre lokala event

Vad ser du framför dig när du hör ordet eventmarknadsföring? Många av oss tänker säkerligen på ett koncept som marknadsför ett större event. Ett event som innebär internationella artister och talare, en fullsatt arena med jublande publik och ett högklassigt ljus- och ljudsystem som skapar den där extra wow-känslan. Vi kan alla hålla med om att stora lyckade event många gånger är lätta att komma ihåg och blicka tillbaka på; de skapar en stark minnesbild. Det är dock inte det enda sättet för att lyckas påverka och skapa en bra upplevelse för en publik.

Subject tag: Eventmarknadsföring, Hållbarhet, Content Marketing

Läs inlägget

2020-jul-15 10:15:00   |   Antonia Ridderstråle

En guide till hybridevent och dess fördelar

Hybridevent anses bli morgondagens stjärnskott inom eventindustrin. Under våren har många blivit tvingade att tänka om, tänka nytt och i och med det skifta strategi snabbt för att lyckas hålla kvar den viktiga touchpointen som event ger.

Subject tag: Hybrid Event, Guide

Läs inlägget

2020-jul-01 14:43:58   |   Antonia Ridderstråle

Webbinarium: "The new normal" inom event och eventmarknadsföring

Intresset för hur eventindustrin kommer att se ut i framtiden är sort. Baserat på genomförda undersökningar, intervjuer och trendspaningar genomförde vi ett 30 minuters webbinarium gällande just eventindustrins framtid. Vad kommer att vara “the new normal”, och hur ska vi anpassa oss för att lyckas? 

Subject tag: Eventmarknadsföring, Event-tech, Online Event, Hybrid Event

Läs inlägget

2020-jun-01 09:33:31   |   Anna Kauppila

Hur blir det nya normala inom eventmarknadsföring?

Event utgör fortfarande en väsentlig del av flera organisationers marknadsföringsstrategier, även om det nuvarande tillståndet krävt snabba förändringar och nya lösningar. Det är svårt att förutspå hur eventbranschen och dess marknadsföring kommer att se ut i framtiden, men vissa scenarier och infallsvinklar dominerar redan nu då vi begrundar kommande verksamhet. Hur kommer det nya normala inom eventmarknadsföring att se ut nu, då vi sakta men säkert börjar ta oss in i en bekantare vardag igen?

Subject tag: Eventmarknadsföring, Online Event

Läs inlägget

2020-maj-14 07:30:00   |   Rasmus Kuhlberg

Kundcase: Nordens välfärdscenters eventkalender

Lyytis funktion ”event- och utbildningskalender” är ett uppskattat inslag hos många av våra kunder. Vi har möjlighet att skräddarsy en kalender för era behov samtidigt som ni själva kan välja att utveckla den vidare om ni så vill.

Vi frågade vår kund, Nordens välfärdscenter, om hur de har arbetat fram sin eventkalender. De valde att tillsammans med en extern partner utveckla en lite vassare kalender som passar just deras behov.

Subject tag: Kundberättelser, Eventkommunikation, Systemintegration, Eventkalender

Läs inlägget

2020-maj-11 12:16:00   |   Anna Kauppila

10 sätt att använda Lyyti

Vissa ingrodda vanor styr vårt dagliga arbete. Gällande event och dess relaterade processer, använder de flesta sannolikt Lyyti på ett visst sätt – ett sätt som känns tryggt och bekant för att nå det specifika ändamålet. Ibland är det dock bra att stanna upp och tänka efter: finns det andra möjligheter och tillvägagångssätt att dra nytta av Lyyti? 

Subject tag: Tips och tricks, Event Management, Eventhantering, Eventkommunikation

Läs inlägget

2020-apr-15 15:28:38   |   Antonia Ridderstråle

Hur påverkar COVID-19 eventindustrin och dess framtid?

Det ser ut som att eventindustrin har mött sin svarta svan: COVID-19.

Ovissheten om morgondagen gör det nästintill omöjligt att förutse framtiden, men vi tänkte göra ett försök. Vi har frågat 497 personer som arbetar med eventverksamhet, inom diverse industrier i Nordeuropa, om hur de ser på event i framtiden. Tillsammans hade de planerat sammanlagt 4973 event under perioden mellan mars och maj 2020.

Subject tag: Event Marketing, Event Management

Läs inlägget

2020-mar-18 08:45:00   |   Antonia Ridderstråle

Kriskommunikation med hjälp av Lyyti

Visste du att Lyyti är ett perfekt verktyg när det kommer till krishantering och kommunikation? När det kommer till att samla in, uppdatera och dela med sig av information samt kommunicera i realtid är Lyyti din bästa vän.

Subject tag: Eventkommunikation, Krishantering

Läs inlägget

2020-mar-11 10:30:00   |   Antonia Ridderstråle

5 digitala verktyg som underlättar planering av utbildningar & evenemang

Det tar tid att planera utbildningar och evenemang. För att spara tid och lyckas skapa unika och ihågkomna event så behöver du som organisatör hjälpmedel och verktyg.

I denna artikel delar vi med oss av våra bästa tips gällande digitala verktyg och hjälpmedel.

Subject tag: Event Marketing, Event Communication, Event-tech

Läs inlägget