<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

2020-jun-01 09:33:31   |   Anna Kauppila

Hur blir det nya normala inom eventmarknadsföring?

Event utgör fortfarande en väsentlig del av flera organisationers marknadsföringsstrategier, även om det nuvarande tillståndet krävt snabba förändringar och nya lösningar. Det är svårt att förutspå hur eventbranschen och dess marknadsföring kommer att se ut i framtiden, men vissa scenarier och infallsvinklar dominerar redan nu då vi begrundar kommande verksamhet. Hur kommer det nya normala inom eventmarknadsföring att se ut nu, då vi sakta men säkert börjar ta oss in i en bekantare vardag igen?

Subject tag: Eventmarknadsföring, Online Event

Läs inlägget

2020-maj-14 07:30:00   |   Rasmus Kuhlberg

Kundcase: Nordens välfärdscenters eventkalender

Lyytis funktion ”event- och utbildningskalender” är ett uppskattat inslag hos många av våra kunder. Vi har möjlighet att skräddarsy en kalender för era behov samtidigt som ni själva kan välja att utveckla den vidare om ni så vill.

Vi frågade vår kund, Nordens välfärdscenter, om hur de har arbetat fram sin eventkalender. De valde att tillsammans med en extern partner utveckla en lite vassare kalender som passar just deras behov.

Subject tag: Kundberättelser, Eventkommunikation, Systemintegration, Eventkalender

Läs inlägget

2020-maj-11 12:16:00   |   Anna Kauppila

10 sätt att använda Lyyti

Vissa ingrodda vanor styr vårt dagliga arbete. Gällande event och dess relaterade processer, använder de flesta sannolikt Lyyti på ett visst sätt – ett sätt som känns tryggt och bekant för att nå det specifika ändamålet. Ibland är det dock bra att stanna upp och tänka efter: finns det andra möjligheter och tillvägagångssätt att dra nytta av Lyyti? 

Subject tag: Tips och tricks, Event Management, Eventhantering, Eventkommunikation

Läs inlägget

2020-apr-15 15:28:38   |   Antonia Ridderstråle

Hur påverkar COVID-19 eventindustrin och dess framtid?

Det ser ut som att eventindustrin har mött sin svarta svan: COVID-19.

Ovissheten om morgondagen gör det nästintill omöjligt att förutse framtiden, men vi tänkte göra ett försök. Vi har frågat 497 personer som arbetar med eventverksamhet, inom diverse industrier i Nordeuropa, om hur de ser på event i framtiden. Tillsammans hade de planerat sammanlagt 4973 event under perioden mellan mars och maj 2020.

Subject tag: Event Marketing, Event Management

Läs inlägget

2020-mar-18 08:45:00   |   Antonia Ridderstråle

Kriskommunikation med hjälp av Lyyti

Visste du att Lyyti är ett perfekt verktyg när det kommer till krishantering och kommunikation? När det kommer till att samla in, uppdatera och dela med sig av information samt kommunicera i realtid är Lyyti din bästa vän.

Subject tag: Eventkommunikation, Krishantering

Läs inlägget

2020-mar-11 10:30:00   |   Antonia Ridderstråle

5 digitala verktyg som underlättar planering av utbildningar & evenemang

Det tar tid att planera utbildningar och evenemang. För att spara tid och lyckas skapa unika och ihågkomna event så behöver du som organisatör hjälpmedel och verktyg.

I denna artikel delar vi med oss av våra bästa tips gällande digitala verktyg och hjälpmedel.

Subject tag: Event Marketing, Event Communication, Event-tech

Läs inlägget

2020-mar-04 13:26:42   |   Antonia Ridderstråle

Lyyti "Behind-the-Scenes" Säg hej till Rasmus!

Rasmus, en av våra Key Account Managers, arbetar dagligen med att hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt av Lyyti.

Subject tag: Tips och tricks, Integrations, Lyyti Behind-the-Scenes

Läs inlägget

2020-mar-03 16:56:39   |   Antonia Ridderstråle

Trender inom Event-tech som möjliggör att vi kan koncentrera oss längre än en guldfisk

Vi har scannat internet efter moderna, och inte så dyra, trender inom eventteknologi. Allt för att skapa unika wow-upplevelser för eventdeltagarna som de sedan kan dela med sig av.

En människans koncentrationsförmåga sägs vara lägre än en guldfisk idag. Runt åtta sekunder har vi möjlighet att koncentrera oss medan en guldfisk kan koncentrera sig i hela nio sekunder. Detta betyder att vi som arbetar med event och utbildningar måste steppa upp och använda de verktyg som finns där ute för att lyckas skapa framgångsrika event.

Subject tag: Tips och tricks, Eventmarknadsföring, Event-tech

Läs inlägget

2020-mar-02 09:15:00   |   Antonia Ridderstråle

En ny version av vår mobilapp finns nu tillgänglig!

Appen har inte bara ett nytt utseende. Baserat på förslag och feedback från våra kunder så har Lyytis utvecklare skapat nya funktioner och egenskaper. Bland annat så går det nu att skicka SMS till eventdeltagarna direkt via appen. 

Subject tag: Eventkommunikation, Event-tech, Lyyti-App

Läs inlägget

2020-feb-25 10:30:00   |   Ellen Helsing

Sågs vi på mässan?!

Förra veckan var den årliga mässan Möten & Events. Två fartfyllda dagar med nätverkande, inspiration och många nya lärdomar från kollegor i branschen.

Subject tag: Event Communication, Event Management, Expo

Läs inlägget