<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utveckla verksamheten med hjälp av Lyyti

Deltagardata blir kundinformation

Insamling och hantering av deltagaruppgifter är i nyckelposition då organisationens verksamhet utvecklas med hjälp av evenemang. Olika branscher och olika enheter har sina egna - ibland fullständigt unika - behov gällande hanteringen av deltagaruppgifterna.

För en försäljare fungerar deltagardata som leads som måste överföras till kundregistret. För en HR-person eller koordinator kan deltagarinformationen endast omfatta husets egna arbetstagare och då är det naturligtvis viktigt att uppdatera dessa uppgifter för uppföljningen av skolningen med tanke på företagets verksamhet. Oberoende evenemang så samlas deltagarinformation alltid in. Det väsentligaste är hur den hanteras och vidareutvecklas för användning.

Utveckla försäljningsarbetet

Öka försäljningen med hjälp av evenemang

Evenemang och eventmarknadsföring är en lika naturlig del av företagets strategi och strävan efter tillväxt som vilka andra marknadsföringsåtgärder som helst. Därför måste man kunna mäta och utnyttja dessa som stöd för försäljningen i det praktiska arbetet. Ju fler människor din försäljare möter, desto större är sannolikheten att affärer sluts.

En kontinuerlig utveckling av försäljningsverksamheten är minst lika viktigt som att helt enkelt öka försäljningen. Då deltagardata smidigt överförs till dit crm-system, kan du mäta precis hur framgångsrika dina event har varit när det gäller försäljningsresultat. Du ser klart och tydligt hurudana möten som ger resultat, och undviker lätt att göra om de mindre lyckade. Du kan tryggt fatta beslut angående dina marknadsföringsåtgärder på basen av hårda data.  Låt marknadsföringen stöda försäljningsarbetet på riktigt! För bra försäljare kan man inte ersätta med automation.

Utbildning

Ledning och hantering av kompetens

Ofta då det talas om hantering av evenemang och hjälpmedel för att arrangera evenemang glöms företagets interna event helt bort. Företagets interna möten, studiedagar och teambuilding-tillfällen kan trots allt läggas i samma fack som evenemang eftersom de kräver precis samma förberedelse- och arrangemangsåtgärder. En assistent eller hr-person uppfattar sig sällan som evenemangsarrangör. I praktiken sköter dessa superstjärnor dock regelbundet samma uppgifter som vilket som helst eventproffs.

Ledning av kompetens, eller skill management, ligger med all rätt på allas läppar eftersom den är en så väsentlig del av utvecklingen och optimeringen av företagets verksamhet. Om t.ex. utbildningsplanering och deltagarinformation aldrig möts är det omöjligt att kartlägga och följa upp behovet för kompletterande utbildning inom företaget.

Lyyti är ett datateknikföretag som specialiserat sig på insamling och hantering av deltagarinformation.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet och öka sina resultat genom möten. Vi vill bidra till lyckade deltagarerfarenheter i organisationer av alla storlekar. Vårt mål är att lyckas på alla tre nivåer: organisationen, eventarrangören och deltagaren.

Organisationen
Arrangören
Deltagaren

Missa inte videoklippet...

Ladda ner och läs gratis handbok!

Varför ska man överföra eventdata till CRM-systemet?

Tusentals nöjda Lyyti-användare världen över - bli en av dem!

Boka en pratstund eller demo med en av våra experter, det är det bästa sättet att få reda på hur Lyyti passar in i just din vardag. Det kostar inget och förbinder dig inte heller till något. Vi ser fram emot ditt meddelande!