KOSTNADSFRI RAPPORT

Experience Value Score (EVS) – den enda KPI:n du behöver för dina event

Data från +200 000 EVS-svar och +500 företag.

Till rapporten!

Den största kostnaden för ett event är den tid som dina deltagare investerar i det. Den viktigaste metoden för att mäta denna tidsinvestering är Experience Value Score (EVS). Det är en nyckelindikator som ger dig en helhetsbild av dina event. Efter varje event skickas en EVS-enkät ut som är baserat på en enkel fråga: Var eventet värt din tid? Det kan verka som en enkel utvärdering men utifrån datan kan du dra viktiga slutsatser för att förbättra dina framtida event.

EVS riktar ditt fokus mot deltagarupplevelsen och gör det möjligt för dig att kontinuerligt mäta dina event och jämföra dem mot varandra.

EVS hjälper dig att avgöra hur framgångsrika dina event är i allmänhet, men det ger dig också insikter - till exempel - om vilken typ av innehåll som fungerar med din publik eller vilken typ av evenemang de kan föredra.

Klicka dig in på vår kostnadsfria rapport för att ta del av vad vi lärt oss.

EVS-insights-ebook-cover
null

Tusentals nöjda Lyyti-
användare världen över

Logotype American Express Logotype Airfrance Warner Bros Discovery logo klm logo Logotyp Wise Consulting legalworks_logo_original_CMYK