Lyyti har skapat ett nytt verktyg för att mäta framgången av event

Pressmeddelande | Får publiceras från och med 18.11.2020

Lyyti, som specialiserar sig på event marketing och hantering av deltagaruppgifter, kom igår klockan 9.30 ut med sin senaste innovation, Experience Value Score (EVS). EVS är en ny industristandard för att mäta deltagar- och kundupplevelse samt framgången av event.

Det är deltagaren som avgör om eventet varit lyckat

Ofta ses event som en utgift mer än någonting annat och fram tills nu har det inte funnits något enhetligt sätt att mäta framgången av event eller den effekt de har på deltagaren. Dessutom är det lätt att glömma bort att det är deltagaren – inte arrangören – som avgör om eventet varit värdefullt eller inte.

“När vi som arbetar med event lär oss bevisa framgången och effekten av event, behöver vi inte längre försvara dess existens eller betydelse; istället kan vi mäta resultatet”, förklarar Petri Hollmén, VD på Lyyti.

Ett vanligt sätt att bevisa resultatet av event är att räkna ut event ROI, dvs. avkastningen på den totala investeringen i ett event. Problemet med ROI är att det inte finns någon standardiserad modell för att räkna ut denna avkastning. Därutöver gäller ROI enbart kommersiell verksamhet, medan den totalt utesluter ideella föreningar och andra organisationer som inte mäter sin framgång i pengar. ROI utesluter även den allra viktigaste nämnaren, nämligen deltagaren.

EVS berättar om eventet varit värt deltagarens tid

För att framgången av ett event ska kunna mätas från deltagarens perspektiv, måste arrangören ställa sin kund en relevant fråga: var eventet värt din tid? I Lyyti tar EVS-verktyget automatiskt hand om detta. Resultatet är ett jämförbart nyckeltal som redogör för hur lyckat eventet varit och hur arrangören presterat i jämförelse med den övriga industrin.

EVS -The event was worth my timeEVS-enkät

 

Ytterligare information:

Antonia Ridderstråle
Marketing Manager Sweden, Lyyti 
072 220 30 29
antonia.ridderstrale@lyyti.com