Helsingin Yliopisto testasi Lyytin Experience Value Score-mittariston

Lyytin tuotekehitykselle on aina ollut ensiarvoisen tärkeää huomioida asiakkaiden kehitystoiveet. Myös uusien toiminnallisuuksien lanseeraukset toteutetaan huolellisen testauksen siivittäminä. Erityisen kiitollisia olemme  viimeisimmälle “raadille”, jolla oli ilo ja innostus lähteä testaamaan beta-vaiheessa Lyytin kehittämää EVS (Experience Value Score) -mittaristoa

"Tiimimme on aina valmis kokeilemaan ennakkoluulottomasti kaikkea uutta, joten EVS:n beta-vaiheen käyttöönottoon oli mukava lähteä mukaan", kertoo  alumni- ja sidosryhmäasioiden yhteyspäällikkö Minnis Vierikko Helsingin yliopiston Viestintä ja yhteiskuntasuhteet –yksiköstä.

Syyskuusta alkaen rajatulle joukolle Lyytin asiakkaita avattiin työkaluun uusi toiminnallisuus mittaamaan tapahtumia.  Tapahtuman järjestäjä voi jatkossa kerätä automatisoidusti osallistujilta tiedoista tärkeimmän, eli sen oliko tapahtuma osallistujan ajankäytön kannalta arvokas. 

"Päättäjien kohderyhmältä olemme saaneet EVS-kysymyksen avulla enemmän vastauksia, kuin normaalisti lähetettävään pidempään palautekyselyyn", nostaa Vierikko ensitunnelmia kuukauden käytön jälkeen. 

Vastaamisen helppous hymiöiden ja yhden avoimen kysymyksen avulla takaa korkean vastausprosentin, sillä  loppupeleissä myös palautteen keräämisessä taistellaan vastaajien ajasta. Experience Value Scoren kysymys tai paremminkin väittämä kuuluu:

EVS -Tämä oli aikani arvoinen tapahtuma

Vierikko kertoo testauksen aikana keskustelleensa Lyytin tuotekehityksen kanssa tiiviisti, ja  mittariston toimintalogiikka on selkeytynyt.

"Suositteluja olimme NPS:n (Net Promoter Score) avulla mitanneet jo pitkään. Aluksi tuntuikin hassulta saada näistä kahdesta keskenään niin eriäviä tuloksia", mietti Vierikko testauksen aikana. 

Lyytin EVS:n avulla mitataan aina osallistujan subjektiivista kokemusta. Tämä tapa mitata on herännyt korostuneesta tarpeesta arvottaa osallistujan tilaisuuteen käyttämää aikaa. Tilaisuudet kun ovat usein hyvin uniikkeja, eikä vastaavaa kokonaisuutta edes aina järjestetä uudelleen. 

"Haluamme alumnitapahtumissa oppia viestimään paremmin, mitä osallistujat voivat odottaa tilaisuudelta. Tähän EVS luo uuden mahdollisuuden", listaa Vierikko EVS.n hyötyjä.  

Helsingin Yliopiston yhteiskuntasuhteiden yksikössä työskentelee yhteensä kaksikymmentä henkilöä sekä alumnitoiminnan,  että varainhankinnan parissa. Tapahtumia järjestetään vuosittain noin viisikymmentä, eli Lyytiä käytetään heillä päivittäin. Olosuhteiden pakosta kaikki tilaisuudet toteutetaan toistaiseksi verkossa. 

"Online-tapahtumien myötä osallistujamäärät, tai ilmoittautuneiden määrä on kasvanut tilaisuuksissa huomattavasti. Toisaalta on ollut myös nähtävissä, että no show on hieman kasvanut. Tarjontaa on niin valtavasti, ja lisäksi osallistujista on tullut kriittisempiä sille mihin aikansa käyttää", summaa Vierikko.

Ja tästähän juuri Experience Value Scoressa on pohjimmiltaan kyse. Kaikilla Lyytin asiakkailla on jatkossa mahdollisuus kerätä nopea “pulssi” tilaisuuden onnistumisesta EVS:n avulla. Automatisoidusti lähtevä kysely säästää myös tapahtumajärjestäjän aikaa, mutta ennen kaikkea se tuo nopean tavan kerätä ja vertailla osallistujien kokemuksia. 

Miksi kysyisit palautetta  logistisista ratkaisuista, kuten  tarjoiluista tai parkkipaikoista? Eikö olisi kiinnostavampaa kuulla, tavoitatko tapahtumilla kohderyhmäsi niin että osallistujien vastineeksi antama arvokas aika tulee hyvin käytetyksi? 

Miten saan EVS:n käyttööni?

Kaikilla Lyyti-käytäjillä on jo nyt mahdollisuus EVS:n hyödyntämiseen. Maanantai 16.11.2020 on EVS:n virallinen julkaisupäivä, jolloin se on automaattisesti käytössä jokaisessa uudessa tapahtumassasi. Löydät EVS:n vasemmasta ylävalikosta, kun siirryt mihin tahansa Lyyti-tapahtumaasi. Tarkemmat käyttöohjeet löydät täältä

Siirry edelläkävijöiden joukkoon ja ota uusi mittari käyttöösi jo tänään!