Lyyti mahdollistaa tapahtumadatan hyödyntämisen markkinoinnin automaatiojärjestelmissä

hubspot-marketplace

Lyyti syntyi yksitoista vuotta sitten helpottamaan perustajiensa itse kokemaa tapahtumanhallintatuskaa. Kymmenen vuotta myöhemmin Lyytin markkinointitiimi taas tuskaili markkinoinnin datan hajanaisuuden edessä. Omia tapahtumia järjestettiin paljon ja niillä oli tärkeä rooli myynnin edistämisessä. Liidit jäivät jumiin tapahtumanhallinnan järjestelmään tai ne siirrettiin suoraan kylmänä myynnin pöydälle CRM-järjestelmään. Tapahtumat olivat irrallinen osa muusta markkinoinnin tekemisestä ja ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja ostopoluista oli täysin pimennossa. Tästä sopasta syntyi ensimmäinen ajatus Lyytin ja Hubspotin integraatiosta.

Markkinointi-ideologian ydin

Markkinointi on monesta eri osa-alueesta koostuva kokonaisuus ja tapahtumat ovat vain yksi osa sitä. Olipa kyseessä mikä tahansa markkinoinnin laji, on datan keskittäminen ensimmäinen askel siihen, että liidit liikkuvat järjestelmällisesti markkinointiputkessa. Yksittäisen kontaktin ymmärtäminen on avainasemassa erityisesti B2B-aloilla, jossa yhden henkilön vaikutus liiketoiminnan kehitykseen ja kasvuun voi olla todella merkittävä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttö on Suomessa yleistynyt, ja etenkin Hubspot on vallannut markkina-alaa perinteisiltä järeämmän luokan järjestelmiltä.


Liidit: Online vs offline

Lyyti haluaa olla suunnannäyttäjä online- ja offline-markkinointimaailmojen yhdistämisessä. Tapahtumien tuominen osaksi digitaalista ostajan polkua on suuri harppaus kohti tehokkaampaa tapahtumatuotantoa. Digimarkkinoinnissa kohdentaminen on kaiken a ja o, mutta tapahtumissa katsotaan herkemmin läpi sormien ketä tapahtumiin kutsutaan. Kun tapahtumat tuodaan sisältömarkkinoinnin piiriin ja niitä aletaan käsitellä sisältötarjoomien tapaan, niitä voidaan kohdentaa tarkemmin erilaisille kohde- ja asiakasryhmille. Esimerkiksi Hubspotissa liidilistat kertyvät orgaanisesti automaatiojärjestelmään, josta ne voidaan siirtää Lyytiin tapahtuman kutsulistaksi.

Jatkossa tapahtumia voidaan luokitella tarkemmin myös ostajan polun eri vaiheisiin peilaten. Polun alkupään viileille liideille luodaan erilaisia tapahtumia kuin kuumille, lähellä ostopäätöstä oleville prospekteille. Sisällöltään nämä tapahtumat pitäisi suunnitella hyvin erilaisiksi – uudet kontaktit vasta rakentavat luottamusta yritykseesi mutta ostopäätöstä pohtivat henkilöt taas janoavat päätöstä tukevaa sisältöä tuotteestasi tai palvelustasi.

Integraatio josta kaikki hyötyvät

Tapahtumanhallintajärjestelmän ja markkinointiautomaatiojärjestelmän integraatio tuo uudenlaista läpinäkyvyyttä myös asiakashoidollisesta näkökulmasta. Tapahtumat ovat tähän asti olleet aukkoja asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden poluilla. Niistä ei ole jäänyt mitään jälkeä esimerkiksi markkinoinnin automaatiojärjestelmään, joka kerää dataa kaikesta aktiivisuudesta tunnistettavissa olevasta kontaktista. Esimerkiksi Hubspotin timeline antaa niin myyjille, markkinoijille kuin asiakkuuksista vastaaville tiimeille mahdollisuuden tarkkailla kontaktin polkua kokonaisuutena aikajanalla. Asiakasymmärryksen kasvattaminen ja tarpeiden ennustaminen helpottuu kovasti, kun kaikki tieto kerääntyy yhteen paikkaan.