4 tips på hur du ökar ditt events synlighet med hjälp av influencers

social-media-influencer

Hur får du fler deltagare och ökar synligheten för ditt event? Genom att ta till vara på influencers på Sociala Medier kan du öka synligheten för dina event. Det finns olika sätt att involvera influencers i marknadsföringen av ditt event, beroende på eventets tema, behov och hur mycket resurser du har.


Samarbeten i Influencers egna kanaler

När du vill skapa en paketlösning med tydliga call to actions är ett influencersamarbete ett utmärkt alternativ.

Innan du kontaktar influencern är det viktigt att du definiera dina egna behov, målgrupp och vilka aktiviteter du tänker ska ingå i samarbetet. Valet av sociala mediekanaler beror starkt på målgruppens ålder - unga är mer på TikTok, mamma-influencers är vanligtvis på Instagram och LinkedIn när det kommer till beslutsfattare på företag. Den rätta influencern för dig och ditt företag är den vars följare representerar din målgrupp och det är även viktigt att det finns ett genuint intresse för ditt event från influencerns sida. På så sätt blir innehållsskapandet och samarbetet smidigt och lönsamt för er.

När du informerar influencern om samarbetet, var tydlig med vad som är viktigast för dig. Är det att maximera synligheten eller att uppnå bästa möjliga biljettförsäljning? Olika mål för call to actions (CTA) kräver olika typer av innehåll, och influencers kan anpassa sitt innehåll bäst när du är tydlig med dina förväntningar.

Tänk på att ni kommer överens om när saker och ting ska publicera. Det är viktigt att det är anpassat efter din målgrupps köpbeteende. Om biljetterna till ditt sommarevent säljs slut redan på vintern är det ingen idé att influencern länkar till biljettköpsidor i april. Då bör fokus under våren istället ligga på att maximera varumärkessynligheten genom influencern.

Stöd influencern och låt dem veta att de enkelt kan kontakta dig för att brainstorma idéer till innehåll. Kom ihåg att det bästa influencerinnehållet är det som naturligt passar in i influencerns kanal och inte är alltför reklamliknande.


PR-utskick - från influencern till influencers 

När du har en begränsad budget men vill maximera synligheten till en specifik målgrupp är PR-utskick från influencern till andra influencers ett utmärkt val.

Här samarbetar du med "din" influencer för att designa ett PR-utskick som representerar ditt event, vilket de sedan kan skicka till exempelvis 10 influencerkollegor.

Planera innehållet i PR-utskicket så att den endast innehåller genomtänkta föremål och som har en stark koppling till ditt varumärke och event. En handskriven hälsning som uppmanar till en handling är alltid till fördel. När du packar in gåvan, överväg hållbarhet och använd så lite förpackningsmaterial eller plast som möjligt.

När du väljer mottagare tillsammans med influencern, informera dem om ditt event och de typer av målgrupper du vill nå med PR-utskicket. På så sätt kan influencern välja lämpliga influencerkollegor som mottagare.

Att mäta effekten av PR-utskick kan vara utmanande. Följ mottagarnas konton när gåvorna har skickats. Du kan också fråga mottagarna direkt om de mottagit gåvan. Kom dock ihåg att det inte är säkert att de skriver om dig bara för att de tagit emot ett PR-utskick, då ni inte ingått ett samarbete.


Utlottning av eventplatser/biljetter

Utlottning kan kombineras både med traditionella samarbeten och PR-bud. Det är ett utmärkt sätt att öka synligheten för ditt event och potentiellt öka dina följare på sociala medier.

I en utlottning av eventplatser/biljetter lottar en influencer ut platser/biljetter till ditt event på sin egen kanal. Men några överväganden bör tas i beaktande.

Tidpunkten för utlottningen bör vara sådan att vinnaren hinner förbereda sig väl för eventet efter att de har blivit meddelade.

Planera noggrant hur utdelningen och kontakten med vinnaren ska genomföras innan den utförs, för att säkerställa att det blir en smidig och positivt första intryck av ditt event och företag.

Använd utlottningar för att växa dina egna sociala mediekanaler också. Ofta är ett villkor för att delta i utlottningen att deltagaren följer både influencern och eventarrangörens sociala mediekonton. För att öka synligheten ytterligare, be deltagarna i utlottningen kommentarer med vem de skulle vilja ha med på eventet om två biljetter lottas ut.


Involvera Influencers i eventprogrammet

Många influencers är experter inom specifika ämnesområden, och du bör definitivt involvera dem i ditt eventprogram.

Se till att influencern fokuserar på att engagera sina följare när de planerar sin presentation. De flesta influencers har tusentals följare med vilka de regelbundet interagerar. Detta bör utnyttjas när du överväger innehållet på ditt event.

Sammanfattning

Att kombinera event och influencers öppnar upp många dörrar. Men A och O är bra planering, tydliga mål och förväntningar samt öppen kommunikation med influencern. På så sätt kan du uppnå bästa möjliga resultat och skapa kreativa lösningar som intresserar influencerns följare och eventets målgrupp.

 

Har ni verksamhet i Finland och behöver hjälp att marknadsföra ett event med hjälp av influencers? Skicka mig ett meddelande, så kan vi planera en effektiv strategi åt dig.

Micaela Rosenlew
Influencer Marketing Specialist
+358400468217
micaela@pinghelsinki.fi 

 

Foto: Josh Rose on Unsplash