5 tips: Så mäter du bättre effekten av ditt event

event ROI

Vi har ofta höga förväntningar på våra event - på vad de ska leda till och bidra med. Men hur vet du egentligen om ditt event har varit lyckat? Ta del av fem konkreta tips på hur du blir en fena på att genomföra och mäta effekten av dina event.

Ofta kan svårigheterna som finns kopplade till att mäta framgången med event avskräcka arrangören att ens försöka – istället väljer man att utvärdera eventet utifrån hur det känns. Det vanligaste måttet på om ett event har varit framgångsrikt är således deltagarnas feedback. Det vittnar om att det fortfarande finns stora brister i hur vi mäter avkastningen och effekten av event.

event ROI

 

Om du har ambitionen att vässa de event du arrangerar måste du börja att skapa en förståelse för dem. Här kommer fem konkreta tips på hur du kan gå tillväga för att på ett mer professionellt sätt genomföra, mäta och visa på effekterna av dina event;

1. Definiera mål och mått

Kanske att slå in en öppen dörr men utan ett tydligt mål med ditt event, blir det svårt att bestämma dina KPI:er. Med andra ord, vad du egentligen ska mäta beror på vad du vill uppnå med ditt event.

2. Placera ditt event i köpprocessen (och anpassa förväntningarna därefter)

Tänk igenom vilket steg i köpprocessen ditt event representerar. Är syftet med eventet att öka medvetenheten kring varumärket (i början av köpprocessen), eller att ta hand om “heta” leads och ro i land affärer (i slutet av köpprocessen)? En gemensam syn på var i köpprocessen ditt event placerar sig leder också till realistiska förväntningar bland alla inblandade på vad det ska leverera.

3. Samla in data och dra lärdomar

Sammanställ data från dina event och jämför dem med varandra. I sin enklaste form kan det handla om att du samlar alla detaljer kring ditt event in en tabell, såsom målgrupp, antal inbjudna deltagare, no-show rate, kostnader m.m. Genom att samla in data får du ett riktmärke som gör att du kan utvärdera hur dina event utvecklas över tiden och förstå var flaskhalsarna som minskar effektiviteten kring dina event finns.

4. Bli varse om utmaningen med att mäta ett events ROI

Att förstå avkastningen (ROI) på ett event är i teorin väldigt enkelt. Det enda du behöver veta är hur mycket pengar du har lagt ner på eventet och intäkterna det har genererat. Men ett enskilt event har sällan har en direkt och mätbar effekt på företagets försäljning – det gäller särskilt om säljprocessen är lång och komplex. Dessutom kan ett event vara en bidragande del till en affär som sker först längre fram i tiden. Därför kan det finnas anledning att inta ett längre tidsperspektiv för att mäta ett events ROI. Genom att vara medveten om utmaningarna med att mäta ROI kan du få en bättre bild av verkligheten (än om du hade mätt ROI utan hänsyn till vad som kan påverka beräkningen).

5. Gör livet enklare – ta hjälp av ett eventhanteringssystem

Hur mycket du än må tycka om Excel så låt automatiken ta hand om grovjobbet. I dag finns eventhanteringssystem, som exempelvis Lyyti, som underlättar livet för dig som eventarrangör och låter dig få fokusera på deltagare och eventprogram, samt på att utveckla din verksamhet.

 

Denna text publicerades ursprungligen på eventeffect.se, nyhetsplattformen för alla som jobbar med event.