5 viktiga KPI:er för ditt online-event

Lyyti KPI Planning

Lika viktigt som det är att utvärdera resultatet från in-person/fysiska event är det att utvärdera online-event. Vi har tidigare skrivit om målsättning och event-KPI:er, hur stor betydelse det faktiskt har för att kunna skapa ett lyckat och mätbart event.

Läs mer om målsättning och event-KPI:er i vår Event Marketing Playbook. Här får du konkreta tips på hur du lyckas med att uppnå dina eventmål.

Att mäta resultat från online-event skiljer sig inte mycket från fysiska event. Börja med att sätta ett övergripande mål med ditt event samt relaterade KPI:er - vad du ska mäta för att veta om du lyckats uppnå ditt mål eller inte.

Nedan har vi sammanställt en lista över några av de viktigaste online-event KPI:erna. Kom ihåg, detta är en generell lista. Alla dina KPI:er bör stämma överens med det övergripande slutmålet, så som ökad försäljning eller ökad varumärkeskännedom. Det betyder att dina KPI:er bör se olika ut för olika typer av slutmål.

KPI: Key Performance Indicator

1. Deltagare
Sätt ett mål för antal anmälda deltagare och därefter ett % antal (conversion rate) av dessa som faktiskt kommer att delta. Denna KPI guidar dig till hur mycket arbeta du ska lägga ner på eventmarkandsföring. När du anordnar ditt första online-event kan det vara svårt att uppskatta hur mycket energi och tid du faktiskt ska lägga ner för att uppnå ditt mål. Dock, ju fler online-event du arrangerar desto lättare kommer det bli att dra slutsatser om vad som behöver uträttas för att uppnå resultat. Tillslut kommer du ha ett riktmärke att gå efter. Ett välutformat eventverktyg sparar din deltagarhistorik, vi rekommenderar att analysera historiken över dina passerade event för att se vad som fungerar och inte.

Tips! Vi brukar bland annat se över eventkommunikationen, eventsidan, marknadsföringen i sociala medier, ämnet/temat på webbinariet, målgruppen, tid och plats. Det finns många parametrar att analysera, men oftast syns ett klart och tydligt mönster efter att du anordnat ett par event gällande vad som verkligen fungerar. Vi rekommenderar att integrera ditt CRM och Marketing Automation till ditt eventverktyg, det underlättar från början till slut. Läs mer om integrationer här!

 

2. Potentiella kunder
Dina deltagare, även de som inte dök upp, är alla nya potentiella kunder. De har visat ett visst intresse för dig och ditt varumärke, även fast inte själva eventet var om ert företag. Ta vara på deltagarlistan och analysera om de stämmer överens med er målgrupp, vilka skulle du kunna ingå ett samarbete med? Sätt ett mål att kontakta XX antal deltagare, om det inte känns rätt att boka ett möte just då, kolla vad de tyckte om online-eventet, dessa samtal är ofta väldigt uppskattade.

 

3. Engagemang 
Hur engagerade var dina deltagare under ditt online-event? Svarade de på frågor, diskuterade de i chatten, laddade de ner ditt material och hur länge stannade de kvar och lyssnade? Du kan få reda på mycket genom att analysera rapporten från dit online-event. Det är svårt att engagera en publik online. Ett kvitto på att du lyckats är om majoriteten av deltagarna stannat kvar till slutet och på något sätt engagerat sig och varit aktiv under eventet. Genom att analysera engagemanget kan du dra slutsatser om hur bra innehållet var och om du marknadsfört ditt event till rätt målgrupp(er).  

Tips! Håll innehållet kort och koncist. Det är tillräckligt svårt att få en online publiks uppmärksamhet redan som det är, ett kort program med inte allt för krånglig information underlättar. Skicka ut presentationen tillsammans med stödjande material efter event ägt rum, både till deltagare och de som inte dök upp.

 

4. Ökad varumärkeskännedom 
Det kan vara svårt att bevisa hur mycket ett online-event ökar ens varumärkeskännedom. Två parametrar som du enkelt kan analysera och sätta mål för är antalet besökare på webben samt trafik till dina sociala kanaler. Ha som mål att trafiken ska öka med en viss % efter eventet ägt rum, samt en plan på hur du ska behålla dessa och öka dem över tid.

 

5. Feedback
Direkt efter ditt online-event ska du fråga efter feedback. Tidsinställ ett mail och/eller ett SMS strax efter du sagt hej då till dina deltagare där du frågar efter feedback. Det ska vara en enkel enkät som inte ta mer än någon minut att fylla.

Tips! Vi brukar fråga högst 5 frågor. Bland annat: var det värt din tid och lärde du dig något nytt? Analysera resultatet efter någon vecka. Om du inte frågar efter feedback kan du inte göra det bättre nästa gång.

Ett lyckat online-event kan definieras på många sätt. Ta vara på den data som finns för att utvärdera och analysera resultatet. Event är en del av försäljning och marknadsföring och ska i slutändan stödja företagets mål. Det har kommit att bli en viktig touchpoint för många företag, både internt och externt. För att ligga steget före är det viktigt att ta vara på event- och deltagardata, detta för att ständigt kunna förbättra och få ut så mycket som möjligt av sin eventstrategi.

 

Läs mer om hur digitala verktyg kan hjälpa dig att skapa lyckade event och utbildningar