Integrationer har oanade krafter!

Systemintegrationer – att överföra data från ett system till ett annat – bidrar stort till moderna företagsprocesser. Integrationer möjliggör att företag och organisationer kan centrera, kontrollera och utnyttja data som de samlar in från olika källor, för att effektivt kunna mäta och uppgradera sina aktiviteter.

Möten, webbinarier, kurser och andra evenemang är inga undantag i det här sammanhanget; de är helt enkelt en datakälla utav många, för att samla in kontaktuppgifter och persondata. Genom att integrera ditt eventsystem med övriga datahanteringssystem, som t.ex. CRM, marknadssystem eller HR-plattformer, kan du effektivt minska manuellt arbete kring datahantering. Lyyti erbjuder färdiga integrationslösningar till de populäraste plattformerna och systemen idag, och utöver det har våra kunder även tillgång till vårt REST API för utveckling av egna specialutformade integrationslösningar. 

För att få en inblick i betydelsen av integrationer mellan Lyyti och andra system, samt vidareutveckling av dessa, ville vi intervjua våra kunder kring ämnet. Denna bloggtext berättar om hur Lyyti-användare värdesätter integrationer och hur de ser integrationernas betydelse i framtiden. Vi diskuterar dessutom temat från våra utvecklares synpunkt. 

Data finns överallt, men någon ordning ska det vara

I slutet av 2020 fick våra kunder svara på en enkät angående vilka integrationer de använder och hur dessa påverkar deras verksamhet, speciellt inom event management och i marknadsföringssammanhang. Över 90% av dem som svarade anser att integrationerna spelar en viktig roll i eventhantering. Slutsatsen vi drog var att våra kunder värderar data av hög kvalitet och vill utnyttja informationen de samlar in på varierande sätt. 80% anser att integrationernas betydelse kommer att bli allt större, så utgående från denna information vet vi att integrationer är ett område som vi fortsättningsvis vill fokusera på. Våra kunder använder ett brett urval av programvara i sin dagliga verksamhet, och vi vill hjälpa dem att smidigt sammankoppla sina dataströmmar.

För att göra en djupdykning i integrationer, gick vi även direkt till ursprungskällan: Lyytis produktutvecklingsteam. Vi ville ta reda på hur utvecklingsprocessen fungerar, vilka de vanligaste stötestenarna är och vilka möjligheter som hägrar inom snar framtid.

Integrationer idag och i framtiden

Vad behöver en utvecklare tänka på när det gäller integrationer? Det handlar ju om minst sagt avancerad kodning!

“Integrationer och API erbjuder en uppsjö av möjligheter. Variationen är stor, så alla integrationsprojekt är unika på sitt sätt. Man måste ta fallet som det kommer, med sina specifika behov och målsättningar. Lyytis kunder kan utnyttja vårt API för att hämta eventdata och sen raffinera enligt sina egna behov och syften, t.ex. för att skapa kurs- och eventkalendrar på sina webbisdor. Vi måste se till att Lyytis API fungerar optimalt för att det ska vara lätt för API-experterna att söka upp de event som skapats i Lyyti. Databasen som kunden söker i ska utgöra det bästa möjliga underlaget för en välfungerande API och detta är något vi ständigt fokuserar vårt utvecklingsarbete på. När det gäller databaser är utvecklingen ibland tidskrävande och arbetsam, men även om vissa ändringar och projekt kan ta sin tid, vet vi att det till slut kommer att gynna alla parter på lång sikt”, berättar Jenni Savolainen, Product Manager på Lyyti.

Hur är det med de färdiga integrationslösningarna?

Jenni fortsätter: “Utöver API erbjuder vi även färdiga integrationer som kunden kan aktivera med ett par klick. När vi skapar dessa integrationer, fokuserar vi på problemet som integrationen ska lösa. Vad är det som ska uppnås? Hur hanterar de olika systemen data överlag? För att koppla ett annat system till Lyyti, behöver vi ha en tydlig bild av systemets grundegenskaper och av användarens behov. Det är mycket att vända och vrida på för att få en klar bild.”

Hur ser framtiden ut? I vilken riktning kommer Lyyti att ta utvecklingen av integrationer?

“I framtiden vill vi göra det allt enklare att få information att löpa från system till system. Det innebär att vårt API borde erbjuda allt mer lättillgängliga rutter för att hämta data. Eller att de t.ex. skulle använda webhooks till att meddela användaren i Lyyti när det sker förändringar i en deltagares uppgifter. Det skulle minska behovet att skapa mängder med queries för kontrollering av möjliga förändringar. Det är svårt att beskriva precis alla användningssätt som utvecklare kan utnyttja Lyytis API till, eftersom möjligheterna som gränssnittet erbjuder är så gott som gränslösa."

jennik_roundJenni Savolainen, Product Manager på Lyyti.

 

Lite terminologi:

  • (System)integration: Att föra samman data från olika baser eller källor, för att kunna utnyttja all information centrerat inom ett system. 
  • REST API (även RESTful API): Förkortning av Representational State Transfer and Application Programming Interface – ett gränssnitt ägnat till att överföra data från ett system till ett annat.
  • Webhook: Ett sätt för ett system (t.ex. Lyyti) att förse andra system (t.ex. Salesforce) med information.
  • Query: En förfrågan som skickas till en databas för att hämta specifik information.