EVS och NPS – vad är skillnaden?

EVS och NPS – vad är skillnaden?

Att mäta kundnöjdhet för ett event är ”a och o” för att veta hur man ska arbeta framåt. Det finns minst sagt fler än ett sätt att göra det på. De vanligaste alternativen är NPS och EVS.

På marknaden erbjuds tjänsten att ta fram skräddarsydda undersökningar för att djupdyka i huruvida ett event varit framgångsrikt eller inte. Bristen i dessa undersökningar är dock att de tar mycket tid att förbereda och bearbeta – dessutom kan du inte jämföra olika event på ett enkelt sätt eftersom de inte är likadana.

Det är viktigt att förstå hur deltagarna har sett på ditt event, detta är viktig information för att kunna analysera dess framgång och resultat. Eventarrangörer har alltid på olika sätt försökt samla in feedback efter ett event.

Det är vanligt att en skräddarsydd enkät som handlar om det aktuella eventet skapas och skickas till deltagarna. Arbetsbördan kring detta är enorm, både när det gäller skapandet av enkäten och bearbetningen av de inlämnade svaren. Ett vanligt förekommande problem är också att svarsfrekvensen är låg och ett pålitligt resultat inte går att fastställa.

Anpassade undersökningar innebär också att du inte kan jämföra svaren på ett tillförlitligt sätt mellan olika event eftersom olika frågor kring de olika event ställs. Dessa problem har lett till att eventarrangörer letar efter andra, enklare sätt att mäta sina event på. Två av de vanligaste sätten att hantera denna utmaning är EVS och NPS som båda använder en enda standardfråga för att samla in feedback.

Vad är Net Promoter Score (NPS)?

NPS skapades 2001. En enda fråga ställs, vanligtvis ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?”. Tanken bakom detta är att uppmuntra kunderna att ge feedback om ett företag med en enkel fråga som är lätt att besvara och att företagen ska kunna få en uppfattning om hur nöjda kunderna är. NPS kan tillämpas på ett företag, en produkt eller en tjänst. Sedan lanseringen har NPS blivit ett av de mest populära sätten att mäta kundnöjdhet.

Vad är Experience Value Score (EVS)?

EVS skapades och lanserades av Lyyti 2020. EVS är enbart inriktat på event och ställer frågan till deltagarna i slutet ditt event: ”Evenemanget var värt min tid.”

EVS Sweden

Det mest värdefulla en deltagare kan spendera på ett event är sin tid, så att be dem bedöma den ger ett verkligt mått på hur de känner för ditt event. Tanken var att ersätta anpassade undersökningar som kan ställa många olika frågor och som ofta får en låg svarsfrekvens. En enda fråga som är lätt att besvara uppmuntrar till att skicka in svar.

Frågan som ställs är neutral och kan tillämpas på alla event, vilket gör att alla event kan använda samma mått. Detta innebär att man kan jämföra olika event och dess framgång. Lyyti skickar frågan och sammanställer resultaten automatiskt.

Lär dig mer om hur det fungerar.

EVS answers Sweden

Vad är skillnaden mellan EVS och NPS?

Ett plus för NPS är att många känner igen det, det används frekvent av flera olika företag världen över. Styrkan kan däremot även vara dess begränsning - att det appliceras på många olika branscher och produkter gör att det inte har utformats efter en specifik bransch eller produkt. Det blir för brett helt enkelt.

EVS har till skillnad från NPS byggts upp enbart med event i åtanke och är strukturerad för att generera data som är av största möjliga värde för eventarrangörer. EVS är också inbyggd i en plattform för eventhantering som Lyyti så att den kan skickas ut automatiskt och resultaten erhålls utan extra ansträngning.

EVS tillsammans med Lyyti gör det möjligt för dig att se resultaten från liknande event i din bransch så att du kan jämföra din framgång med andras. EVS passar också perfekt in i en modell för kontinuerlig förbättring av event som kallas ”Event Success Management”.

Vad har folk sagt om EVS?

NPS har en lång historia och kan av den anledningen tyckas vara det enkla alternativet. Eventansvariga som vill ta till sig framtiden för hur event kan lyckas och förbättras kommer att anta ramverket för förvaltning av eventsuccéer. När Helsingfors universitet testade EVS fick de fram några mycket intressanta resultat som visade att NPS kanske inte gav dem alla uppgifter de behövde.

Vem kan använda EVS?

EVS är ett användbart verktyg för alla som organiserar event, det är alltså inte till bara för eventansvariga. Fråga dig själv om något av detta stämmer in på dig. Om det gör det kommer EVS att ge värde åt dina event:

  • Du eller ditt företag organiserar kontinuerligt event.
  • Du vill förstå om ett event har lyckats i deltagarnas ögon.
  • Du vill samla in uppgifter om dina event utan att skapa mycket extra-arbete.
  • Du vill ha uppgifter som hjälper dig att fatta beslut om hur du kan förbättra dina event.
  • Du vill förstå hur ditt event rankas i förhållande till andra event som anordnas av ditt företag och i förhållande till branschens referensvärden.
  • En enda av dessa faktorer räcker för att göra EVS till det bästa alternativet för att samla in data om dina event.

Avslutande tankar om EVS och NPS

Trycket på eventansvariga och andra eventorganisatörer att lyckas med event fortsätter att öka. Det bästa sättet att lyckas på lång sikt är att fatta databaserade beslut. EVS och NPS har båda sina fördelar och ger användbara uppgifter. Lyyti anser, att när man tänker specifikt på event, ger EVS fokusdata som är ännu mer värdefulla än något annat sätt. EVS är en stor förbättring jämfört med skräddarsydda undersökningar eftersom det inte kräver något extra arbete, och gör det möjligt att jämföra olika event. Vill du veta mer och själv se EVS i praktiken?

Boka din kostnadsfria demo nu.

New call-to-action