Koe integraation voima!

Intergraatiot avuksi tapahtumiin

Integraatiot, eli tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen, ovat varsin merkittävässä roolissa nykypäivän liiketoimintaprosesseissa. Integraatioiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat keskittää, hallita ja käyttää eri lähteistä kerättyjä tietoja ja hyödyntää niitä toimintansa mittaamisessa ja uudistamisessa.

Kokoukset, webinaarit, kurssit ynnä muut tapahtumat eivät ole mikään poikkeus tältä osin; ne ovat yksi monesta kanavasta, jossa kerätään kontakteja ja heidän tietojaan. Tiedonhallintaan liittyvää manuaalista työtä voidaan vähentää yhdistämällä tapahtumanhallintaohjelmisto muihin tiedonhallintajärjestelmiin, kuten CRM- tai HR-työkaluihin. Lyyti tarjoaa valmiita integraatioita yleisimpiin alustoihin ja järjestelmiin ja annamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden luoda omia mukautettuja integraatioita avoimen rajapintamme (API) kautta.

Kartoittaaksemme Lyytin ja muiden ohjelmistojen välisten integraatioiden merkitystä ja kehittääksemme niitä edelleen päätimme kysyä asiakkailtamme heidän mielipiteitään aiheesta. Tässä blogissa kerromme, miten Lyytin käyttäjät hahmottavat integraatioiden arvon ja niiden roolin tulevaisuudessa. Käsittelemme integraatioita myös kehittäjiemme näkökulmasta.

Dataa on kaikkialla

Vuoden 2020 loppupuolella lähetimme asiakkaillemme kyselyn, jossa selvitettiin, minkälaisia integraatioita heillä on käytössä ja miten ne vaikuttavat heidän toimintaansa – erityisesti tapahtumien hallinta- ja markkinointiprosessien osalta. Yli 90 % vastaajista kertoi integraatioiden olevan keskeisessä osassa tapahtumanhallinnassa, mistä päättelimme, että yritykset arvostavat korkealaatuista dataa ja haluavat käyttää sitä erilaisilla tavoilla. Lisäksi 80 % arveli, että integraatioiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa, minkä takia tämä onkin yksi Lyytin tärkeistä kehitysalueista. Asiakkaamme käyttävät erilaisia ohjelmistoja, ja haluamme tarjota heille mahdollisuuden yhdistää informaatiokanavat sujuvasti ja vaivattomasti.

Syvennyimme integraatioiden maailmaan kääntymällä myös asiantuntijoiden, eli Lyytin tuotetiimin puoleen. Halusimme selvittää, miltä integraation kehitysprosessi näyttää, mitkä tapaavat olla suurimpia haasteita ja mitä uusia mahdollisuuksia tulevaisuus voi tuoda tullessaan.

jennik_roundJenni Savolainen, Product Manager Lyytillä.

Integraatiot nyt ja tulevaisuudessa

Mitä kehittäjien täytyy ottaa huomioon työskennellessään integraatioiden parissa? Kysehän on kuitenkin monimutkaisesta koodaamisesta!

”Integraatiot ja API:t tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia. Integraatioita kehitettäessä täytyy ottaa huomioon paljon kaikenlaista, koska integraatiot ovat aina kaikki omalla tavallaan erikokoisia ja -tyylisiä. Lyytin asiakkaat voivat käyttää Lyytin avointa rajapintaa datan hakemiseen ja käyttämiseen omiin tarkoituksiinsa, esim. koulutus- ja tapahtumakalenterien rakentamiseen verkkosivuilleen. Lyytin API:n täytyy siksi mahdollistaa helppo pääsy Lyytin tiedostoihin, jotta API-asiantuntijat löytävät siellä luodut tapahtumat vaivattomasti. Tämänkaltainen API edellyttää sitä tukevan tietokantarakenteen, ja tätä kehittäjämme työstävätkin jatkuvasti. Tietokantarakenteiden muutokset eivät aina suju helposti, mutta vaikka tiettyihin muutoksiin kuluisikin vähän enemmän aikaa, niistä on meille kaikille hyötyä pidemmän päälle”, selittää Lyytin Product Manager Jenni Savolainen.

Entä käyttövalmiit integraatiot?

Jenni jatkaa: ”Avoimen rajapinnan lisäksi meillä on tarjolla valmiita integraatioita, joiden aktivointi vaatii asiakkailta vain muutaman klikkauksen. Näitä integraatioita luotaessa meidän on mietittävä, mikä ongelma kullakin integraatiolla yritetään ratkaista ja miten tietyt ohjelmistot käsittelevät erilaista dataa. Jotta jokin toinen järjestelmä voidaan yhdistää Lyytiin, sen keskeiset toiminnot ja käyttäjän tarpeet täytyy olla tiedossa. Tässäkin on paljon kaikkea, mitä täytyy ottaa huomioon.”

Entä minne Lyytin integraatioiden kehitys suuntautuu tulevaisuudessa?

”Meillä on pitkän aikavälin tavoitteena se, että tiedon kulkeminen järjestelmien välillä olisi yksinkertaisempaa. Tämän takia Lyytin API:n täytyisi tarjota suorempi reitti tietojen hakemiseen, tai Lyytistä pitäisi esimerkiksi lähettää ilmoituksia webhookien avulla, kun osallistujan tietoihin tulee muutoksia. Silloin ei tarvitsisi alituiseen lähetellä kyselyitä (koodikielellä query), että ovatko jotkin tiedot muuttuneet. Lyytin API tarjoaa asiakkaille myös paljon mahdollisuuksia, joista me emme itse ole tietoisia, minkä takia kaikkia mahdollisia käyttötapoja ei voi edes kuvailla. Kun kyseessä on data, vain taivas on rajana!”

Integraatio-termejä selitettynä:

Integraatio: Datan keskittäminen eri järjestelmistä, jotta sitä voidaan käyttää yhdessä paikassa.

REST API: Representational state transfer (REST) ja application programming interface (API, ohjelmointirajapinta) muodostavat rajapinnan, jolla dataa voidaan noutaa yhdestä järjestelmästä toiseen.

Webhook: menetelmä, jolla tietty sovellus (esim. Lyyti) voi tarjota tietoja toielle sovellukselle (esim. Salesforce). 

Kysely (query): Tietokantalähtöinen tietopyyntö.