10 sätt att använda Lyyti

Vissa ingrodda vanor styr vårt dagliga arbete. Gällande event och dess relaterade processer, använder de flesta sannolikt Lyyti på ett visst sätt – ett sätt som känns tryggt och bekant för att nå det specifika ändamålet. Ibland är det dock bra att stanna upp och tänka efter: finns det andra möjligheter och tillvägagångssätt att dra nytta av Lyyti? 

Ta vara på chansen och bekanta dig med följande tio tips om hur du kan använda Lyyti. Tipsen kommer såväl från Lyytis egen personal, samarbetspartners och kunder. 

1. Webbinarium

Ett webbinarium låter väldigt formellt, men kan i princip vara vilket typ av sammanträdande som helst som arrangeras via webben. Vi på Lyyti arrangerar webbinarier varje vecka, oftast i form av onlineutbildningar. I jämförelse med fysiska event är det betydligt svårare att binda deltagare till ett online-event. Behovet för regelbunden och riktad kommunikation är av mycket större betydelse då eventet arrangeras online. Förutom att Lyyti i det här sammanhanget kan användas till att ta emot anmälningar, använder vi även verktyget för effektiv kommunikation; bekräftelser, påminnelser och tackmail utgör en viktig del i samband med webbinarier.  

Du kan även koppla ihop Lyyti med ditt onlinemötesverktyg och därmed utnyttja systemet lika som i ett fysiskt event. Du kan alltså kommunicera och hantera deltagardata och dessutom checka in deltagarna i webbinariet. Mer information hittar du här.  

2. Rekryteringsformulär 

Med hjälp av Lyyti säkerställer du en smidig och bra upplevelse hos både dig och den ansökande. Rekryteringsformuläret skräddarsys för att stämma överens med er grafiska profil och kommunikationen sker snabbt och effektivt i form av e-post och sms. I formuläret ställer du exakt de frågor som är relevanta för arbetspositionen i fråga, vilket gör det enklare för den ansökande att lämna in sin ansökan. Det är dessutom möjligt att bifoga filer i formuläret, i form av t.ex. CV, bild och personligt brev. Om du är nyfiken på hur ett rekryteringsformulär i Lyyti kan se ut, hittar du ett exempel här. 

3. Biljettförsäljning

Med Lyyti kan du hantera betalningar i form av t.ex. produktförsäljning eller biljetter. Många av våra kunder arrangerar avgiftsbelagda utbildningar, kurser och workshops eller till och med fester och galor av större skala. Ett ypperligt sätt att binda deltagaren till eventet är att ta emot betalningen i samband med anmälan. I och med betalningen får deltagaren en automatisk bekräftelse av sin anmälan, biljett och ett kvitto på sin betalning. Således slipper även arrangören många manuella steg, då hen inte behöver bokföra betalningarna enskilt. 

4. Enkät

Det är lönlöst att arrangera event om de inte följs upp. Det enda sättet att bevisa dess lönsamhet är genom att fråga experterna, dvs. deltagarna själva. Med hjälp av Lyytis enkätverktyg får du veta hur dina deltagare upplevt innehållet och hur du därmed lyckats med arrangemanget. När det gäller enkäter handlar allt om rätt fördelning; det viktiga är att enbart fråga de personer som verkligen varit på plats – de som inte dykt upp ska inte motta någon enkät då det inte vet hur eventet i själva verket utspelade sig. 

5. Omröstning

Lyyti är kanske inte det första verktyget man tänker på när det gäller omröstningar. Vi har några tips och tricks hur du kan att använda Lyyti även i det sammanhanget! I en omröstning råder två kritiska element: anonymitet och begränsning till en röst per person. Ofta tar dessa två ut varandra, vilket även gäller Lyytis enkätverktyg; anonyma svar är möjliga, men då är det inte möjligt att begränsa antalet svar per person – anonymitetsprincipen motstrider detta. Det finns dock ett trick för att kringgå problemet, genom att skapa två olika event i Lyyti. Det ena eventet används för att individualisera dem som svarar och det andra för att ta emot rösterna. Blev du nyfiken? Kontakta vår kundservice för ytterligare information

6. Orderblankett

Ett Lyyti-formulär behöver inte alltid vara kopplat till ett event, utan Lyyti kan även nyttjas till att skapa formulär för olika beställningar av produkter och tjänster. Det väsentliga med orderblanketter är att veta vad som kan beställas och i vilka mängder. Beställaren behöver få en bekräftelse på sin beställning och information om när och hur hen kommer att få det som beställts. Många av våra kunder använder Lyyti för t.ex. beställningar av lunchkuponger, transporter och matbeställningar. Här hittar du ett exempel på ett formulär för beställning av lunchkuponger. 

7. Utbildning 

Vi på Lyyti arrangerar en hel del interna utbildningar. Anmälningarna till alla utbildningar sköts naturligtvis med Lyyti. Det är viktigt för en organisation att rapportera och följa upp den professionella utvecklingen hos de anställda och Lyyti fungerar som ett utmärkt verktyg även i detta sammanhang. 

8. Insamling av data och kriskommunikation 

I krissituationer är det viktigt att konstant samla in, upprätthålla och utbyta information, samt kommunicera effektivt och tidsenligt. För ett tag sedan skrev vi ett blogginlägg om ämnet, som du kan läsa här. I bloggen nämner vi två olika sammanhang där Lyyti kan användas som kommunikationsverktyg i krishantering: kartläggning av personalens arbetsbörda och kartläggning av verksameten i organisationens olika affärsanläggningar. Om du vill veta mer om hur kommunikationen kan se ut, hittar du mer information i vår supportportal här.

9. Eventsida

Ibland kan det kännas som att det finns en stor mängd eventrelaterad information som deltagaren borde känna till, samtidigt som det inte finns något enhetligt forum där informationen kan sammanställas. Informationen kan och bör naturligtvis strös ut i olika faser av kommunikationsprocessen, som inbjudan, bekräftelse och påminnelse. Dock vore det toppen om det finns ett ställe där all denna information kan sammanställas, för att deltagaren sedan själv kan bestämma vilken information hen vill ta del av. Nu är det ju faktiskt så att det finns ett sådant ställe! Lyytis eventsida fungerar som en egen hemsida. Sidan kan även användas som en app för deltagaren att ha i telefon. Här kan du se ett exempel på en eventsida. 

10. Flerdagsevent  

Många event består av flera dagar och delar. I Lyyti kan du skapa ett flerdagsevent, där deltagaren anmäler sig i ett och samma formulär. Många av våra kunder nyttjar Lyyti på det här sättet och det finns flera olika sätt att bygga upp ett sådant event på. Mer information hittar du här.

 

New call-to-action