Hur mäter du framgången av ditt event?

Vi som arbetar med event vet hur frustrerande det är att inte konkret kunna mäta och bevisa dess framgång. Vi har naturligtvis hört om event-ROI, det vill säga avkastningen på den sammanlagda investeringen i ett event, som många företag använder ganska frekvent. Det finns dock inget standardiserat sätt att mäta ROI, utan de flesta använder sina egna modeller och uträkningar. Dessutom ger ROI enbart ett finansiellt svar och berör endast arrangören – vi vet fortfarande ingenting om deltagarens upplevda värde. Eventindustrin har hittills varit enig om att varje tillställning är unik och att det därför heller inte finns någon gemensam nämnare för att mäta event. I denna bloggpost diskuterar vi de faktorer som påverkar event och hur dess resultat kan mätas. Vi presenterar dessutom en helt ny industristandard som ser på problemet från ett annat perspektiv .

Tid är hårdvaluta

Vad har varje event gemensamt? Deltagare. Event existerar inte utan deltagare. Genom effektiv och inbjudande marknadsföring arbetar varje eventarrangör hårt för att övertyga sina målgrupper om att just deras event är en lönsam investering. Vad är det för investering vi pratar om? Jo, det är deltagarens tid. I eventvärlden är tid hårdvaluta; alla arrangörer kämpar för att deltagare ska ge dem just sin tid. 

Var eventet värt din deltagares tid?

Arrangören arbetar flitigt med att dra till sig deltagare och ett kvitto på lyckat arbetet är just när deltagare väljer att dyka upp. Vad händer härnäst? Nu gäller det för arrangören att mäta framgången och resultatet av eventet, det vill säga ta reda på vilken effekt det haft på varje enskild deltagare – vilket värde upplever deltagaren sig ha fått i utbyte? Detta tar arrangören reda på genom att ställa frågor. Hen skickar ut en enkät som frågar om maten var bra, om musiken passade ihop med temat och om talarna hade något intressant att berätta. Samtidigt hoppas hen att åtminstone någon av mottagarna vill ge lite extra av sin tid för att svara på dessa frågor. Kan arrangören nu mäta det upplevda värdet hos varje deltagare eller framgången av eventet? Tyvärr inte.

När vi ber om feedback efter våra event är timing lika viktigt som svarstiden i sig. Vanligtvis skickas milslånga enkäter ut flera dagar eller till och med veckor efter eventet och svarsfrekvensen är ofta låg. Varför är det så? Det beror på att de känslor och intryck (om det någonsin uppstått) som eventet framkallat bland deltagarna, redan har tinat bort. Dessutom strävar den här typen av enkäter mer eller mindre efter att ta reda på om deltagaren varit nöjd. Nöjdhet är subjektivt, vilket betyder att både frågor och svar i det här sammanhanget är öppna för tolkning. Dessa enkäter besvarar inte frågor som “arrangerade jag ett framgångsrikt event?”; “hade det någon inverkan på mina deltagare?”; “var det värt deras tid?”, medan det är just de här frågorna vi som arrangörer vill ha svar på.

Vi ställer oss frågan om det är möjligt att bevisa framgången av ett event med enbart en fråga, som sedan omvandlas till ett nyckeltal? Svaret är ja. 

EVS_Blue_Smileys_Transparent
Lyyti presenterar en helt ny standard för att mäta framgången av dina event

Om du backar tillbaka i texten, märker du att vi lyckats definiera en gemensam nämnare för att mäta event och dess framgång. Den nämnaren är deltagaren, tiden hen investerat i ditt event och det värde hen upplever sig ha fått i relation till den investerade tiden. Det vi mäter är alternativkostnad (opportunity cost). 

Lyyti har skapat ett automatiserat verktyg för att mäta det upplevda värdet av ditt event och detta verktyg har vi döpt till Experience Value Score (EVS). Med det här verktyget kan du samla in omedelbar feedback, utan att behöva skapa och skicka ut detaljerade enkäter. Genom att besvara endast en fråga, kan dina deltagare berätta för dig om de tyckte ditt event var värt deras tid eller inte.

EVS ger både dig och ditt företag ett sammanfattande nyckeltal som redogör hur du lyckades med ditt event. Utöver det kan du följa det genomsnittliga resultatet för hela industrin. Dessa data ger dig möjlighet till att mäta framgången av dina event och samtidigt utveckla och förbättra dina eventaktiviteter.

Vi lanserar EVS väldigt snart, så följ oss gärna i våra sociala kanaler och prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få nyheter lite före alla andra. Medan du väntar, rekommenderar vi varmt vår Event Marketing Playbook, innehållande tips för hur du skapar framgångsrika event.

The Event Marketing Playbook - Lyyti