Eventformat för olika tillfällen

Alla event är olika gällande både innehåll och set-up, vilket kan vara en orsak till varför så många organisationer kämpar med att förstå varför event är viktiga för deras verksamhet. Varje event borde ha sin särskilda målsättning och mening men alltför ofta uteblir en noggrann uppföljning av dessa – många gånger är en lång faktura det enda konkreta slutresultatet. I dessa fall kan det vara bra att gå tillbaka till ritbordet för att komma underfund med vad det egentligen är man vill nå.  

Få ut så mycket som möjligt av ditt event

För att du ska veta hur ditt event bidrar till hela organisationens verksamhet, gäller det att profilera och kategorisera varje eventtyp. Nedan presenterar vi fem vanliga eventformat som det är bra att hålla koll på.

1. Flaggskeppsevent

Begreppet flaggskeppsevent förklarar redan ganska mycket, eller hur? De här eventen utgör en väsentlig del av en organisations strategi och därför är budgeten också större än i andra event. Den här typen av event siktar man oftast på förstärkning av varumärket samt tillväxt i organisationens marketing community.

2. Inbound-event

Inbound-event är en del av content-marknadsföring och arrangeras oftast för att stödja säljprocesser. Målet med den här typen av event är att engagera och förankra kunder samt starta nya försäljningsdiskussioner. Det här kallar vi på marknadsföringsspråk för att bygga en starkare marketing funnel. Då du funderar på själva innehållet i ditt inbound-event kan du först fundera på var i köparens resa (buyer’s journey) du skulle placera det: top of the funnel, middle of the funnel, eller bottom of the funnel. Inbound-event fungerar alltså som content och därav har de fått sitt namn. Om du är nyfiken på hur du ytterligare kan tillämpa content marketing-principer i dina event, hittar du konkreta tips här.

3. Account-based-event

Den här kategorin innefattar alla kundevent som riktas till existerande kunder eller kunder som befinner sig i säljprocessen. De här eventen strävar efter ytterligare försäljning samt förankring och engagemang av kunder. Key account managers har en viktig roll i det här sammanhanget, då det gäller att planera och organisera innehållet.

4. Mässor och partnerevent

Mässor och partnerevent är två vanliga eventformat  där organisationen deltar i eventet som partner, men inte själv är ansvarig för arrangemang, inbjudningsprocess eller uppföljning.

5. Interna event och utbildningar

Interna event och utbildningar arrangeras för att engagera, utbilda och kommunicera med de anställda i en organisation. Kan vara allt från försäljningskurser till julfester.

Hitta det rätta eventformatet

Genom att kategorisera dina event i olika eventformat har du en klarare bild av dina event som helhet. Vad betyder event för verksamheten i din organisation; vad har de för mål och syfte; vad vill du åstadkomma?
Kategorisering hjälper dig även att förstå den strategiska uppgift dina event har och hur du kan allokera kostnader: vilket eventformat är det som mest tär på din budget? Är budgeten i linje med dina mål? Vilket eventformat behöver den största budgeten?

Du kan läsa mer om kategorisering, konceptualisering och målsättning av event i vår Event Marketing Playbook. I den här guiden på 30-sidor hittar du verktyg till såväl strategisk eventplanering som praktisk marknadsföring.

The Event Marketing Playbook - Lyyti