Utnyttja eventdata i digital marknadsföring med hjälp av Lyyti

hubspot-marketplace

Lyyti föddes för elva år sedan, med avsikt att underlätta eventhanteringsarbetet för grundarna själva. Tio år senare var eventhanteringsprocessen sedan länge i toppform, men Lyytis marknadsteam brottades med hopplöst splittrad data. De egna, talrika evenemangen var en viktig del av försäljningsarbetet, men leadsen från eventen antingen stockades i eventsystemet eller ramlade in i CRM-systemet helt oförberedda och avsvalnade. Det fanns ingen uppfattning om kundernas köpbeteende och hur eventdeltagande påverkade beteendet. Eventen hade blivit ett helt separat projekt, avskilda från det övriga (digitala) marknadsföringsarbetet. På grund av denna röra kläcktes idén om att integrera Lyyti med marknadssystemet HubSpot.

 

Ideologin bakom användning av marknadssystem

Marknadsföring är en helhet som består av många olika delområden, evenemang är bara en av delarna. En sak har de olika delområdena gemensamt: för att leads konsekvent ska kunna röra sig framåt i funneln, bör kunddata centraliseras. Alla kundkontakter bör gå igenom samma process för att datan ska vara jämförbar och kundkontakterna rätt placerade på köpresan. I B2B-branschen kan en enskild person ha stort inflytande på ett kundföretags köpbeteende, därför bör man kunna förstå och personligen vårda enskilda kundkontakter. Här är marknadssystemet nyckeln, eftersom det möjliggör personlig och relevant kundkommunikation till en mycket större grupp än vore möjligt med endast manuella medel. Marknadssystem med olika automatiseringsnivåer och -egenskaper har blivit allt vanligare i Norden under de senaste åren. Idag är HubSpot klar marknadsledare i Finland.

 

Att skaffa leads: online vs offline

Att ta med evenemangen som kontaktpunkter på den digitala kundresan är ett stort kliv framåt mot effektivare eventprocesser. Det handlar i sin enkelhet om att föra samman online- och offlinevärldarna inom marknadsföring. Inom marknadsföring i de digitala kanalerna är noga definjerade målgrupper och riktade kampanjer a och o, men när kanalen är offline, d.v.s. ett evenemang, är det lockande att bara slänga ut inbjudan till så många mottagare som möjligt. Målgruppstänket är inte en naturlig del av eventmarknadsföring - tills vidare. Men så fort evenemangen finns med i marknadssystemet som likvärdiga content offers, kan man börja rikta och optimera dem också. I praktiken kan man t.ex. i HubSpot avgränsa en grupp leads som fyller vissa kriterier, samla dem på en lista och automatiskt skapa en inbjudningslista i Lyyti på basen av den.

Ytterligare kan evenemang även tillskrivas specifika steg på kundresan. Målgruppen som befinner sig i början av sin kundresa får inbjudan till helt annorlunda evenemang än de som redan är bekanta med produkten och företaget. Dessa blivande kunder som är riktigt nära att fatta ett köpbeslut kräver annorlunda uppmärksamhet för att allt ska gå vägen. De vill ha innehåll och information som stöder dem i köpbeslutet. De som precis påbörjat sin kundresa har inte hunnit bli "varma i kläderna" - innehållet och programmet på evenemanget ser alltså helt annorlunda ut.

En integration som alla har nytta av

Med hjälp av att integrera eventsystemet och marknadssystemet får man även god insikt i redan etablerade kundförhållanden. Hittills har offline-evenemangen varit vita fläckar på kartan på både blivande kunders och etablerade kunders kundresor. Utan integration till eventsystemet blir det inga spår av eventdeltagande på kundens timeline, där marknadssystemet annars samlar varenda kontaktpunkt i kronologisk ordning.

HubSpots kund-timeline illustrerar klart och tydligt för både marknadsföraren, säljaren och key account managern hur kundförhållandet mår och vilka åtgärder ska tas till näst.

Att hämta eventdata till marknadssystemet bidrar till att man allt bättre kan förstå sina kunder på en individuell nivå och vara steget före med att erbjuda kunderna den information och kontakt de faktist vill ha, inte det vi tycker att de borde vilja ha.

 

Kolla på vår demo