Tavoitteet ja data ohjaavat tapahtumia Tietokeskuksella

Tietokeskuksen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen iloa ja menestystä tietotekniikasta. Yrityksille suunnatut IT-palvelut mahdollistavat sujuvan työskentelyn ja paremman tuottavuuden modernissa työympäristössä. Tarjoomaan kuuluvat mm. IT-infran modernisoinnit ja Office 365 -teknologiat sekä työasemat, lähiverkko ja tietoliikenne kuukausihinnoiteltuna palveluna.

Yritys arvottaa asiakkaidensa kohtaamisen merkityksen korkealle, ja näin ollen myös tapahtumien osuus markkinoinnin toimenpiteistä on merkittävä. Tietokeskuksen kolmihenkinen markkinointitiimi, yhdessä tapahtumatuotantoon erikoistuneen kumppaninsa kanssa, toteuttaa vuosittain kymmeniä tapahtumia ja webinaareja. Vuonna 2019 ne keräsivät yhteensä yli 5000 osallistujaa.

tietoiskuseminaari_turku2019_web_00148

“Jokaiselle tapahtumallemme asetetaan aina selkeät tavoitteet ja kohderyhmä. Onnistuneessa toteutuksessa myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on avainasemassa. Oikea yleisö tavoitetaan suunnitellun ja systemaattisen kutsuprosessin, sekä kohdennettujen markkinointitoimien avulla. Eri metriikoiden, kuten osallistujamäärän, kehitystä seurataan jatkuvasti ja tekemistä optimoidaan koko tapahtuman elinkaaren ajan. Tarvittava data on asianosaisten helposti saatavilla ja sitä valutetaan myynnin ja markkinoinnin järjestelmiimme”, kertoo Tietokeskuksen markkinointipäällikkö Henri Tammenniemi.

Tapahtumien osallistujatiedot hyödynnetään lähestulkoon oppikirjamaisella tarkkuudella

Lyytin tapahtumahallinnan teknologia on ollut osana Tietokeskuksen markkinoinnin työkaluja nyt noin kahden vuoden ajan. Keskusteltaessa tapahtumien roolista ja datan hyödyntämisestä käy nopeasti ilmi, että Tammenniemellä on taustaa tapahtuma-alalta aikaisemman työhistorian kautta. Tämä osaaminen ja varmuus luovat onnistumisen edellytykset myyntivetoisille tilaisuuksille, joiden ensisijaisena tavoitteena brändin vahvistamisen lisäksi on myös luoda uusia kiinnostavia liidejä.

“Osallistujatieto kulkee Lyytistä integraatioon kautta HubSpotiin, ja sitä kautta tarvittavilta osin myös CRM-järjestelmäämme Pipedriveen. Myynti voi seurata asiakkaidensa ilmoittautumisia Lyytin online-raportilta reaaliajassa”, luettelee Tammenniemi. Tietokeskus järjestää tapahtumia 30-50 osallistujan tilaisuuksista aina useiden satojen osallistujien seminaareihin ja webinaareihin.

“Karkeasti arvioiden Lyytin käytön tuoma ajansäästö vastaa yhden henkilön usemman kuukauden työpanosta”, arvioi Tammenniemi.

Mistä osallistujia tapahtumiin?

Tietokeskuksen verkkosivujen tapahtumakalenterista löytyy kulloinkin tulossa olevat tapahtumat ja aiempien webinaarien tallenteet. Tapahtumiin ei kuitenkaan löydetä ilman systemaattista mainontaa, joista Tammenniemi nostaa tärkeimmäksi sosiaalisen median eri kanavat ja ratkaisut.

tietoiskuseminaari_turku2019_web_00085

Useat Lyytin asiakasorganisaatiot luovat tapahtumiin erilliset osallistujalinkit kutsumiseen käytettävien kanavien mukaisesti (esim. LinkedIn, Facebook, Twitter). Näin saadaan vaivattomasti dataa siitä, mistä osallistujat ovat tapahtuman ilmoittautumisen löytäneet. Juuri datan hyödyntämisen vaivattomuus, ja käytön helppous nousevat esiin Tammenniemen luetellessa Lyytin vahvuuksia Tietokeskuksen näkökulmasta.

“Tiedon jakamisen ja ajan säästämisen lisäksi nostan esille vielä integraatioiden hyödyt. Lyytiltä löytyy hyvät rajapintakuvaukset sekä mukava stackki valmiita natiivi-integraatioita yrityksissä yleisimmin käytössä oleviin SaaS-järjestelmiin", summaa Tammenniemi kokemuksiaan Lyytistä.

Siinä missä Tietokeskuksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit ilmoittautuvat tilaisuuksiin Lyytin avulla, myös yrityksen sisäisessä käytössä palvelua on hyödynnetty. Omalle väelle järjestettävien tilaisuuksien osallistujatiedon kerääminen on myös mainio tapa hyödyntää hankittua teknologiaa monipuolisesti.

Henri Tammenniemi

Tietokeskus on suomalainen vuonna 1989 perustettu ICT-palveluyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli 116 milj. €. Palvelemme asiakkaitamme yli 300 henkilön voimin yhdessä, hyvällä fiiliksellä ja rohkeasti. Uskomme, että parhaat asiat syntyvät, kun olemme vahvasti läsnä koko palvelukattauksellamme asiakkaiden arjessa, samoilla paikkakunnilla heidän kanssaan. Meidät löytääkin palvelemasta raudanlujalla asiantuntemuksella 9 eri kaupungissa Suomessa. Tuttujen paikallisten osaajien lisäksi Tietokeskuksen valtakunnalliset resurssit ja tarvittava täsmä- ja syväosaaminen ovat aina käytössäsi.