Ota kaikki hyöty irti tapahtumasta - Näin LähiTapiola toteuttaa tapahtumamarkkinointia

lyyti_kauppalehti_24-9-2018-2402fd3d-9f96-4b11-8627-e3be32046e49_s1200x0_q80_noupscale

Tapahtumat ovat yhä edelleen yksi vaikuttavimmista markkinoinnin keinoista. Moni yritys ei kuitenkaan vielä osaa hyödyntää tapahtumamarkkinoinnin mahdollisuuksia.

Tapahtumien järjestäminen on suurimmalle osalle yrityksiä hyvinkin tuttua puuhaa. Aamiaistilaisuudet, messut, lounaat ja paneelikeskustelut ovat tärkeä osa markkinointia. Tuoreessa tutkimuksessa haastateltiin 100 yritystä heidän tapahtumamarkkinoinnistaan: näiden yritysten markkinointibudjetista kaiken kaikkiaan noin yksi neljäsosa käytettiin tapahtumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.

Miksi käyttää näin paljon rahaa tapahtumiin? Liki 60 prosenttia vastaajista uskoi, että tapahtumilla on suuri merkitys yrityksen menestykseen. Liidien hankkiminen ja myynnin edistäminen sekä asiakassuhteiden syventäminen olivat tutkimuksessa merkittävimmät syyt tapahtumien järjestämiseen.

lyyti_kauppalehti_24-9-2018-2402fd3d-9f96-4b11-8627-e3be32046e49_s1200x0_q80_noupscale

Tapahtumat osaksi markkinointia

LähiTapiolan markkinoinnin suunnittelujohtaja Kirsi Juusti allekirjoittaa tapahtumien merkittävyyden. LähiTapiola järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri vuoden.

”Tapahtumat tarjoavat asiakkaille lisäarvoa, jota on monesti muuten vaikea välittää. Ihmisten kohtaaminen ja käydyt keskustelut ovat tärkeä osa asiakassuhdetta”, tiivistää Juusti.

Juustin mukaan digitaalisuus on tullut vahvaksi osaksi tapahtumamarkkinointia: kun ennen tapahtuma oli vain yksittäinen rutistus, nyt se on osa koko markkinoinnin ketjua. LähiTapiolassa tapahtumat tukevat aina muita, samalle kohdeyleisölle suunnattuja markkinoinnin toimenpiteitä.

Tapahtumien hallinnassa kannattaakin hyödyntää nykyaikaisia työkaluja. LähiTapiola on käyttänyt nyt vuoden ajan apunaan Lyytiä, tapahtumahallintajärjestelmää. Juustin mukaan Lyyti on ollut heille kattava ratkaisu tapahtumien järjestämiseen. Rahaa ja työaikaa on säästynyt.

”Nykyään yritysten täytyy miettiä, mitä tapahtumasta kerrotaan etukäteen, mitä tehdään tapahtuman aikana ja mitä sen jälkeen, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Lyyti antaa lisää mahdollisuuksia tämän koko polun kattamiseen.”

Tuottavuuden mittaaminen on mahdollista

Tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia vastaajista kertoo yrityksensä takeltelevan tapahtumien tuottavuuden todentamisen kanssa. Juustin mukaan ROI:n (eli tuottavuus suhteessa investointiin) mittaaminen on etenkin bränditapahtumissa haastavaa, muttei suinkaan mahdotonta.

”Järjestämämme tapahtumat tähtäävät aina johonkin: se saattaa olla esimerkiksi tietyn palvelukokonaisuuden myynnin lisääminen tai haluttujen kontaktien saaminen. Kun tapahtumalle on asetettu selkeät tavoitteet, myös niiden onnistumisen mittaaminen helpottuu.”

Tärkeintä tapahtuman tuottavuuden mittaamisessa onkin datan kerääminen: Lyytin avulla voi esimerkiksi kerätä dataa tapahtuman osallistujista, no-show-määristä ja ilmoittautuneista. Tämä tieto kannattaa tapahtuman jälkeen ottaa hyötykäyttöön, jotta kohtaamisista saatu data liikkuu tehokkaasti eteenpäin. Lyyti voidaan integroida haluttuihin työkaluihin ja järjestelmiin, esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmiin ja markkinoinnin automaatiojärjestelmiin.

Tapahtumilla vahva rooli tulevaisuudessakin

”Tapahtumat tulevat jatkossakin olemaan tärkeä osa LähiTapiolan markkinointia ja asiakassuhteiden kehittämistä. Haluamme satsata hyvin suunniteltuihin, tavoitteellisiin ja mitattuihin tapahtumiin”, kertoo Juusti.

Myös tutkimus antaa osviittaa siitä, että tapahtumien rooli säilyy merkittävänä osana yritysten markkinointia myös tulevaisuudessa. Vastaajista noin 40 % kertoo aikovansa järjestää tulevaisuudessa enemmän tapahtumia kuin ennen ja uskoo myös niihin käytetyn budjetin kasvavan.

Kun tapahtumien määrä lisääntyy, täytyy yritysten huolehtia, ettei niihin käytetty vaiva ja raha mene hukkaan. Jotta saat kaiken hyödyn irti tapahtumista, huolehdi seuraavista asioista:

  1. Sisällytä tapahtumat osaksi markkinointistrategiaa: määrittele selvästi, miten ne tukevat muita toimenpiteitä ja miten ne auttavat yritystä saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet.
  2. Aseta tapahtumille selkeät tavoitteet ja onnistumisen mittarit. Mittareina toimivat esimerkiksi liidien määrä, No show-prosentti ja sen tavoitetaso sekä toteutuneen kaupan arvo.
  3. Hyödynnä tapahtuman järjestämisessä moderneja työkaluja. Järjestämisen helpottamisen ja työajan säästämisen lisäksi Lyyti auttaa yritystä myös keräämään tapahtumasta dataa ja näin ollen seuraamaan sen onnistumista.

Kerää data talteen ja jatkojalosta se tärkeäksi tiedoksi. Kaikkein kätevämmin tämä tapahtuu, kun hyödynnät dataa esimerkiksi asiakkuudenhallinta- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmissä.

Tämä blogikirjoitus julkaistiin alunperin Kauppalehden Studiossa 24. syyskuuta 2018.