Tapahtumassa brändi assosioituu elämykseen

Kalle Peltola Finnkino

Yritysmielikuvan ja brändin rakentamisen näkökulmasta tapahtuman vaikutus on merkittävä. – Se, että mielikuvaa rakennetaan merkityksellisin teoin ja fyysisellä läsnäololla, on vaikuttavaa, tiivistää Kalle Peltola, entinen Finnkinon kaupallinen johtaja.

Kalle Peltola FinnkinoFinnkino mahdollistaa yrityksille kokemuksellisia elementtejä mielikuvamarkkinointiin. Kalle Peltola on Finnkinon kaupallinen johtaja. Hänen vastuullaan on Finnkino-ketjun kaupalliset, myynnilliset ja markkinoinnilliset tiimit.

Onnistuakseen tilaisuus vaatii panostuksia, olipa kyseessä minkä kokoinen tapahtuma hyvänsä

– Panostus ei välttämättä ole rahallisesti suurempi kuin muissa markkinointiponnituksissa, mutta ajankäytön resursseissa se näkyy eri tavalla.

Kalle Peltola näkee yritysten järjestämien tapahtumien voimakkaan kasvun. – Kokemuksellinen kuluttaminen ja palveluiden kuluttaminen ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä selittyy osittain rutiiniasioiden digitalisoitumisella. Kaikkeen ei tarvita enää ihmiskohtaamista, mutta tapahtumissa nuo kohtaamiset ovat mahdollisia, Kalle kuvailee.

Tapahtumaan osallistumisen kynnys kasvaa koko ajan tarjonnan lisääntyessä. – Vaatimustaso nousee. Tapahtumaan osallistuminen on iso aikainvestointi. Rima on korkealla, odotuksiin pitää pystyä vastaamaan, pohtii Kalle.

– Tyytyväisyyden ja suosittelujen mittaaminen tapahtuman jälkeen ovat tapahtumajärjestäjälle oleellisia. Myös sisältöä pitää pystyä mittaamaan, että vastasiko se kävijöiden odotuksia.

Tapahtumat ovat polttoainetta muulle markkinnoinnille ja viestinnälle

– Tapahtumat ovat tietyllä tavalla myrskyn silmässä. Ne ovat usein alustoja, joista muuta sisältöä synnytetään. Digitaaliset ja automaattiset työkalut ovat helpottaneet tapahtumajärjestämisen prosesseja sekä järjestäjän että osallistujan näkökulmasta. Tapahtumajärjestäjä voi keskittyä yhä tiukemmin sisältöihin.

– Kaupallislähtöisten tapahtumien kilpailu lisääntyy. Se tarkoittaa sitä, että haluttu kohderyhmä on yhä vaikeampaa saada paikalle. Finnkinolla pystymme yhdistämään elämyksen yrityksen omaan brändiin kävijäkohtaisesti hyvinkin kustannustehokkaasti. Brändi yhdistyy vahvaan mielikuvalliseen elämykseen ja samalla rentoon viihteellisyyteen. Se on meille iso juttu, kuvailee Kalle.

Kalle Peltolan mukaan viestin ollessa kohdallaan ja ollaan fyysisesti läsnä, parannetaan sitoutuneisuutta brändiin

– Tekeminen on imagon rakentamismielessä vaikuttavampaa kuin puhuminen, kiteyttää Kalle.

New call-to-action