Tasa-arvoa myös verkkopalveluissa – saavutettavuus on kaikkien asia

Untitled design

Verkko on olennainen tiedonhakukanava, riippumatta siitä kuka tietoa hakee. Digitaalisella saavutettavuudella turvataan mahdollisuus hakea tietoa ja käyttää palveluita myös niille, joilla on erinäisiä toimintarajoitteita, kuten esimerkiksi näkö- tai kuulovammoja tai motorisia haasteita. Tässä kirjoituksessa kerromme lisää saavutettavuuden pääperiaatteista sekä miten saavutettavuus Lyytissä toteutuu.

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

EU:n saavutettavuusdirektiivin takaraja häämöttää syyskuussa 2020. Direktiivin mukaan jokaisen digitaalisia palveluita tarjoavan toimijan on taattava käyttäjilleen ja asiakkailleen saavutettavuus 23.9.2020 mennessä.

Suomessa yli miljoona (n. 20%) ja maailmanlaajuisesti yli miljardi (n. 15%) ihmistä tarvitsee saavutettavuutta jossakin muodossa ja se voidaankin laskea perusoikeudeksi. Saavutettavuudella halutaan turvata kaikille ihmisille tasavertainen mahdollisuus käyttää ja ymmärtää digitaalisia palveluita (verkkosivut, sovellukset ja ohjelmistot) mikä tarkoittaa myös sitä, että käyttökokemus paranee kokonaisvaltaisesti ja kaikille – ei pelkästään toiminnanvajauksista kärsiville. 

Saavutettavuusdirektiivi ja WCAG-ohjeistus

EU:n saavutettavuusdirektiivi tukee tavoitetta siitä, että jokainen eurooppalainen voi olla osa digitaalista taloutta ja yhteisöä. Direktiiviin perustuva lainsäädäntö digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019 ja takaraja saavutettavuusvaatimusten porrastetulle soveltamiselle on 23.9.2020. Direktiivi perustuu WCAG-ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines), jonka tarkoituksena on parantaa verkkopalvelujen saavutettavuutta toimintarajoitteisille henkilöille. Ohjeistus on jaettu kolmeen tasoon: A, AA ja AAA, ja Suomen hallinnon alla vaatimukset kohdistuvat enimmäkseen tasoihin A ja AA. AAA-taso on kaikkein vaativin, eli sen tason kriteerit täyttävän verkkopalvelun on mahdollistettava saavutettavuus mahdollisimman laajalle joukolle eri tason rajoitteista ja vammoista kärsiville ihmisille. 

WCAG-ohjeistuksen neljä periaatetta

WCAG-ohjeistus noudattaa POUR-sääntöä (perceivable, operable, understandable, robust), eli neljää pääperiaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus (myös toimintavarmuus). Alla periaatteista lyhyesti.

Suurin osa ihmisistä havaitsee verkkosisältöä näköaistillaan, mutta jos näköaistissa on häiriöitä, voi tietynlaisen sisällön havaitseminen olla haastavampaa. Täten verkkopalvelun tarjoajan olisi kiinnitettävä huomiota esimerkiksi väreihin, kontrastiin ja tekstitykseen, jotta sisältö olisi helposti havaittavissa myös heikentyneellä tai kokonaan puuttuvalla näkökyvyllä.

Hallittavuus viittaa navigointiin; navigoinnin tulisi olla mahdollista monella eri tavalla, jotta hallittavuuskriteeri täyttyisi. Esimerkkinä: suurin osa ihmisistä navigoi verkkosivustoja näppäimistön ja hiiren avulla, mutta jos häiriöt motoriikassa estävät jommankumman tai näiden molempien käytön yhdessä, olisi navigoinnin oltava mahdollista myös imu- tai puhalluskytkimellä.

Käyttöliittymän ja sen sisältämän informaation tulisi olla kaikille ymmärrettävää. Vaikka tiettyjä nyrkkisääntöjä löytyy ja periaate itsessään kuulostaa yksinkertaiselta, on sen toteuttaminen muotoilun ja sisällöntuotannon kannalta haastavaa – me ihmiset olemme erilaisia ja ymmärrämme asioita eri tavalla. UX-suunnittelijat panostavat kuitenkin jatkuvasti ymmärrettävyyteen konseptina ja myös sisällöntuottajien tietoisuutta asiasta on tärkeää kasvattaa.

Lopuksi vielä lujatekoisuus tai toimintavarmuus. Kun käyttöliittymiä ja -järjestelmiä käytetään yhdessä eri verkkoselainten kanssa, voivat kokemukset ja toiminnot olla hyvin vaihtelevia, mikä yleensä johtuu verkkosivuston toteutuksesta tai selaimen poikkeavuuksista standardeihin nähden. Lyhykäisyydessään nämä seikat voivat aiheuttaa bugeja ja käytettävyysongelmia ja täten verkkopalvelun tarjoajan tulisi pyrkiä noudattamaan yleisiä standardeja.

WCAG-ohjeistukseen sekä sen tasoihin ja periaatteisiin voit tutustua tarkemmin täällä.

Saavutettavuus Lyytissä

Lyytin saavutettavuus on viimeksi testattu sisäisesti vuoden 2020 kolmannessa kvartaalissa, jonka perusteella koostimme saavutettavuusarvion. Löydät koko arvion tukiportaalistamme.

Elokuusta 2020 lähtien Lyyti on direktiivin kanssa yhteensopiva ja täyttää täten WCAG 2.1:n määrittämät tasot A ja AA. Jos sinulla on kysymyksiä Lyytin saavutettavuuteen liittyen, asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään.

 

Lähteet: