Lifted valmentaa työyhteisöjä verkossa

Musta tietokoneen ruutu, ja näkymättöminä toisiaan huhuilevat kollegat on ollut yksi suosituimmista vitsailun aiheista kuluneena vuonna. Äänettöminä suutaan aukovat, tai jatkuvasti toistensa päälle puhuvat palaverien osallistujat ovat tulleet etätyön myötä tutuiksi. Työskenteli sitten kesämökin laiturilla tai kesärenkaiden keskellä autotallissa, jokainen on yhtä lailla tärkeä osa työyhteisöään. Organisaatioiden hyvinvoinnin-, ja johtamisen kehittäminen ovat kuitenkin jatkuvia prosesseja – työskentelytavoista riippumatta. 

Vaikuttavan hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehityksen suunnannäyttäjä Lifted tietää mistä puhuu. Yli kolmekymmentätuhatta valmennuksiin osallistujaa eri toimialoilta valmentanut Lifted on osoittanut todeksi, että ihminen voi olla parhaimmillaan sekä työssään että vapaa-ajallaan. 

"Liftedin valmennuksissa käsitellään muun muassa itsensä johtamista, tunnetaitoja sekä tiimityöskentelyä. Koronan takia luontainen vuorovaikutus on jäänyt pois miltei kokonaan, ja mm. esihenkilöitä on valmennettu etäjohtamisen ja henkisen jaksamisen tukemiseen", listaa yrityksen toinen perustaja ja valmentaja Jukka Joutsiniemi.

Joutsiniemen mielestä työelämässä 2020 suurimpia positiivisia asioita on organisaatioden nopea reagointi jaksamisen haasteisiin, joita poikkeusaika toi mukanaan. Tällä saralla on tehty erinomaista työtä etenkin yritysten henkilöstöpäättäjien toimesta. Liftedillä poikkeusaika on näkynyt kaikkien aikojen vilkkaimpana syksynä asiakasyhteydenottojen sekä järjestettyjen työyhteisö- ja esihenkilövalmennusten osalta. 

Online-tapahtumat tulivat jäädäkseen

Lifted toteuttaa valmennuksia ympäri maailmaa ja Lyyti huomioi näissä automaattisesti eri aikavyöhykkeet. Valmennusten verkkoyhteys-linkki  (Zoom, Teams tms.) on usein asiakkaan oma ja se lisätään Lyytiin. Toimintamalli on lisännyt Liftedin ja asiakkaan yhteenkuuluvuutta ja osallistujat ovat löytäneet hienosti linjoille. 

"Kannustan järjestämään rohkeasti vuorovaikutteisia webinaareja ja workshoppeja. Ainoana lisästeppinä on käytössä olevan webinaari-järjestelmän käyttö". 

Joutsiniemi ei haikaile valmennusten järjestämisessä aikaan ennen koronaa, vaan haluaa nähdä käsillä olevan murroksen uutena todellisuutena. 

"2020 vuoden aikana siirryttyämme täysin etävalmennuksiin olemme huomanneet, että valmennusten osallistujamäärät suhteessa organisaatioiden kokoon ovat kasvaneet, ja keskustelu on ollut jopa aktiivisempaa etänä, summaa Joutsiniemi päättynyttä vuotta." 

LiftedLiftedin valmennuksille oli syksyllä 2020 ennätyksellisen paljon kysyntää

Lyyti mahdollistaa online-osallistujien laadukkaan viestinnän

Valmennusten ollessa yrityksen ydinliiketoimintaa on tärkeää että osallistujat ovat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siinä missä Liftedin valmentaja aikaisemmin pendelöi paikalle yrityksen tiloihin,  nyt riittääkin että jokainen ottaa mukavan asennon kotikonttorillaan ja varmistaa että yhteydet pelaavat. 

"Aikaisemmin käytännöt verkkopohjaisen alustan, ja erilaisten lomakkeiden avulla ilmoittauduttaessa aiheuttivat haasteita sekä asiakasyrityksille että valmennuksiin osallistuville. Halusimme luotettavan tapahtumahallinnan työkalun, ja Lyyti vastasi tarpeisiin täydellisesti. Tiedän asioiden menevän hyvin, kun tapahtumat on hyvissä ajoin valmiiksi luotuna järjestelmään. Online-linkkien avulla voimme jakaa osallistujien ennakkoon antamat vastaukset valmentajille, ja näin helpottaa heidän valmistautumistaan. Lyytin käytön intuitiivisuus on todella vakuuttanut ja meille on ollut tärkeää, että useampi henkilö Liftedillä hallitsee järjestelmän käytön. Mallit on luotu Lyytiin valmiiksi ja käyttäjiä on useampia." 

Pelkän Zoom-linkin lähettäminen kalenterikutsuna aikaisemmin ei aina ollut tae, että kaikki valmennukseen ilmoittautuneet löysivät tiensä perille. Valmennustoiminta on jatkunut koronasta huolimatta entisellään, ja tässä on ollut iso merkitys oikeilla työvälineillä. 

"Pystymme Lyytin avulla seuraamaan paikalle saapuneet, ja ajastamaan kohdennettua viestintää myös valmennusten aikana. Hyvin hoidettu tilaisuus toimii laadun takeena, ja luo mahdollisuuden erottua positiivisesti", summaa Joutsiniemi. 

Etävalmennuksissa interaktiivisuutta tukevien työkalujen (mm. Menti ja Zoom- ominaisuudet) ansiosta myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ota puheenvuoroja live-tilaisuuksissa osallistuvat pienellä kynnyksellä etänä. Tapahtumista on myös saatavilla aina laadukkaat tallenteet, joten aiheisiin on helppo palata.  

Ratkaisukeskeisyys ja tuottavuuden parantaminen korostuu useiden Liftedin valmennusten esittelyissä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että yritys itsessään toimii juuri näiden toimintamallien mukaisesti. Osallistavat valmennukset eivät koskaan jää pimeiden ruutujen taakse. Jokaiselle osallistujalle halutaan taata laadukkaasti toteutettu, ja ennen kaikkea uusia ajatuksia versoava inspiroiva kokonaisuus.

Pyydä esittely