Vastuunkantoa ja viestintää: Lyyti apuna kriisinhallinnassa

Maailmassa joudutaan joskus tilanteisiin, joissa fyysinen kanssakäyminen on rajoitettua tai jopa mahdotonta. Viime vuosina ja vuosikymmeninä muun muassa luonnonkatastrofit ja talouskriisit ovat aiheuttaneet tämän tyyppisiä rajoitteita. Nyt viimeisimpänä poikkeustilanteen on aiheuttanut maailmanlaajuinen koronavirus. Tämä kriisi ei kosketa pelkästään yhtä alaa, aluetta tai henkilöä, vaan kokonaisia kansakuntia. 

Kriisitilanteissa usein pelkällä tiedolla siitä, että vastuu kannetaan yhdessä, voi olla mieltä ylentävä vaikutus. Esimerkki tämän tyyppisestä kriisitilanteesta voi löytyä ihan työpaikan sisältä. Jos eletään aikaa, jossa useampi työntekijä on samanaikaisesti sairaana tai ei muusta syystä voi poistua kotoaan, on keksittävä uusia keinoja yhteydenpidon ja tiedonkulun ylläpitämiseen. Yrityksellä on myös tarve tietää miten työntekijät jaksavat ja kuinka hyvin he voivat suoriutua tehtävissään kriisiaikana. 

Lyyti soveltuu työkaluna moniin eri käyttötarkoituksiin, ei pelkästään tapahtumien hallintaan

Lyytiä voidaan hyödyntää myös tiedonkeruuseen ja tietojen päivittämiseen, sekä ajankohtaiseen viestintään ja tiedonjakoon. Kuvailemme alla kaksi eri esimerkkiä siitä, miten Lyytiä voi käyttää sisäisenä kriisinhallintatyökaluna. Toivottavasti löydät näistä omalle työpaikallesi sopivia vinkkejä.

kriisiviestintä lyyti
Yrityksen henkilöstön työskentelymahdollisuuksien ja yleistilan kartoitus

 • Yritys / organisaatio: Mikä vain
 • Osasto: HR
 • Ongelma, joka halutaan ratkaista: Yrityksen työnteon mahdollisuuksien kartoitus. Halutaan tieto siitä, ovatko etätyömahdollisuudet (toimiva nettiyhteys, lisänäytön tarve, muut arjen huolet) jokaisella työntekijällä kunnossa?
 • Ratkaisu: Kartoitusta varten luotu tapahtuma, jossa osallistujina kaikki yrityksen työntekijät yhteystietoineen. Tapahtumasta lähetetään päivittäin tai viikoittain tekstiviesti, jossa kartoitetaan työntekijän yleistilannetta.
 • Toimenpiteiden tuottama arvo: Ajantasainen ja läpinäkyvä kuva yrityksen päivittäisestä tilanteesta sekä myös jälkeenpäin raportoitava data.
 • Toteutukseen tarvittava aika: 15 minuuttia tapahtuman rakentamiseen sekä 5 minuuttia / per päivä tarvittaviin muutoksiin.

Yrityksen yksiköiden / liikkeiden toimintakyvyn kartoitus 

 • Yritys / organisaatio: Vähittäiskauppaketju, jolla useita liikkeitä
 • Osasto: Operatiivinen toiminta
 • Ongelma, joka halutaan ratkaista: Kartoitus yrityksen kyvystä ylläpitää toimintaa eri liikkeissä. Missä tarvitaan apua, missä on vapaata resurssia?
 • Ratkaisu: Kartoitusta varten luotu tapahtuma, jossa myymäläpäälliköt osallistujina. Ajastettu tekstiviesti lähtee päivittäin.
 • Toimenpiteiden tuottama arvo: ajantasainen ja läpinäkyvä kuva yrityksen päivittäisestä tai viikottaisesta tilanteesta sekä myös jälkeenpäin raportoitava data.
 • Toteutukseen tarvittava aika: 15 minuuttia tapahtuman rakentamiseen sekä 5 minuuttia per päivä tarvittaviin muutoksiin.