Porissa Lyytin teknologia on olennainen osa tapahtumia

Porissa tapahtumat ovat osa katukuvaa

Porin kaupungin visio 2025 on, että  Pori kasvaa kestävästi ja verkottuu vahvasti. Porilainen pärjää. Aina. Kaupunkistrategiaan liittyvät ohjelmat tukevat ja täydentävät kaupunkistrategiaa. Tämä lupaus huokuu inhimillistä lähestymistä, joka huomioi yksilön tarpeita. Pori tarjoaa erinomaiset puitteet myös erilaisille tapahtumille, joissa kaupunkilaiset kohtaavat toisiaan niin elinkeinoelämässä kuin myös vapaa-ajan aktiviteettien parissa.

Pian on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun Porin kaupunki allekirjoitti sopimuksen yhteistyöstä Lyytin  kanssa🎂 On siis mitä mainioin hetki jakaa, millaisia ajatuksia Satakunnan teknologiapääkaupungilla  on Lyytin käytöstä. 

Porissa on vuosien varrella  käytetty Lyytiä mm. uimakoulujen ilmoittautumisiin, monenlaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, lukuisiin organisaation sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin tai kursseihin, henkilöstön työhyvinvointi- ja  virkistymistapahtumiin sekä infotilaisuuksiin, luettelee kaupungin tietohallinnon pääsuunnittelija ja Lyytin pääkäyttäjä Kaija Laurila.

Osallistujatiedot turvallisesti tallessa

Asiakkaiden toiveiden kuuleminen on kulkenut  aina käsikkäin Lyytin tuotekehityksen kanssa. GDPR tietosuojavaatimukset täyttyvät Lyytissä sataprosenttisesti. Porissa yhteyttä pidetään monikanavaisesti Lyytin asiakkuusvastaava Antti Vaahtorannan toimesta, mutta myös asiakaspalvelun merkitys on huomattava. 

“Järjestelmä on monipuolinen, helppokäyttöinen ja varma. Lyyti on suunniteltu hyvin tapahtumaan ilmoittautumisen ja myös  ilmoittautujan näkökulmasta. Ei tarvitse itse muistella, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon vaan asiat tulevat järjestelmällisesti vastaan. Järjestelmä myös kehittyy jatkuvasti ja tukipalvelu on erinomainen”, Laurila summaa kokemuksiaan matkasta Lyytin parissa.

Kyselykierros Porin eri toimialojen Lyytin käyttäjille kertoo osaltaan mukavaa tarinaa siitä, millainen merkitys tapahtumissa onnistumisella kaupungille on. Viestintä-ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen käyttää Lyytiä työssään viikoittain.

“Työskentelen kahdessa yksikössä, jotka kumpainenkin käyttävät Lyytiä, mutta peilaan käyttöä viestintä- ja osallisuusyksikköön. Meidän yksikkömme ei varsinaisesti järjestä itse juurikaan tapahtumia, mutta tekee Lyytillä tapahtumia varten ilmoittautumislinkkejä sekä kyselyitä. Meillä on tärkeä rooli olla mukana koordinoimassa tietoa osallistujista. Varsinkin korona-aikana on paljon järjestetty webinaareja”, luettelee Virtanen.  

Lyyti säästää tapahtumajärjestäjän aikaa ja hermoja

Virtasen sanoin tapahtuman onnistumisen takaa tietysti tapahtuman kävijät ja hyvin suunniteltu ohjelma, mikä myös toteutuu tapahtuman kävijöiden odotusten mukaisesti. Tapahtumien ilmoittautumisella haetaan varmistusta siihen, että tiedetään paljonko väkeä on tulossa, pitääkö huomioida jotain erityisiä asioita esimerkiksi tarjoilussa jne. “Käytämme laajasti organisaatiossa tätä työkaluna ilmoittautumisien keräämiseen sekä myös suoraan tapahtumista viestimiseen. Lyytillä pystyy myös järjestämään monipuolisesti kyselyitä”!

Lyyti vaivattomasti käyttöön 

Porissa uusien Lyytin käyttäjien perehdyttäminen teknologian käyttöön on systemaattista. ICT-yksikkö hallinnoi tunnuksia, ja niitä kartoitetaan tarpeiden mukaan. Uusi käyttäjä autetaan alkuun pienellä briiffillä, ja ohjataan syvempään opiskeluun Lyytin materiaalien avulla.

“Lyytin omat verkkokoulutukset ovat hyviä. Olen pitänyt alkuaikoina omia sisäisiä kursseja, mutta todennut, että teidän kurssit ovat parempia! On hyvä, kun ne ovat lyhyitä ja niissä on pieni aihealue kerralla. Lyytin chat-apu on myös erittäin toimiva”, kiittelee Laurila. 

Myös Lyyti haluaa kiittää Poria tähän asti kuljetusta yhteisestä matkasta, ja sydämessään toivoo että homma jazzaa myös tulevaisuudessa!

Jatketaanko Lyytistä juttelua?