Tunnista tapahtumatyyppisi

Tapahtumatyypit

Jokainen tapahtuma on uniikki sisällöltään ja järjestelyiltään. Liekö tässä perinpohjainen syy siihen, miksi tapahtumien roolia liiketoiminnalle on vaikea hahmottaa kokonaisuutena. Jokaisen tapahtuman taustalla voi olla yksilöllinen tarkoitus ja tavoite. Helposti yksittäisten tapahtumien osalta tavoitteiden seuraaminen jää ja lopulta viivan alla on vastassa ainoastaan kuluerä.


Jotta tapahtumien rooli liiketoiminnalle saadaan selville, tulee yksittäiset tapahtumat profiloida ja luokitella eri tapahtumatyyppeihin:

1. Flagship-tapahtumat

Flagship-tapahtumat ovat nimensä mukaisesti organisaation lippulaivoja! Ne asettuvat strategisessa kartassa korkealle ja myös niihin käytettävät resurssit ovat suuremmat. Yleensä flagship-tapahtumien tavoitteena on markkinointiyleisön kasvattaminen ja brändin rakentaminen.

2. Inbound-tapahtumat

Inbound-tapahtumat ovat yksi osa sisältömarkkinointia. Ne ovat luonteeltaan yleensä suoraan myyntiä tukevia. Inbound-tapahtumien tarkoitus on sitouttaa asiakkaita ja luoda uusia myyntikeskusteluja, eli markkinoinnin kielellä rakentaa kestävää funnelia. Kun mietit inbound-tapahtumien sisältöjä, mieti mihin kohtaan ostopolkua kukin sisältö osuu: Top-of-the-Funnel (ToFu), Middle-of-the-funnel (MiFu) vai Bottom-of-the-Funnel (BoFu). Inbound-tapahtumat saavat nimensä sisältömarkkinoinnista, jonka osana tapahtumat parhaimmillaan toimivat. Jos haluat oppia lisää siitä, miten sisältömarkkinoinnin periaatteita sovelletaan tapahtumissa, lue blogimme aiheesta tästä.

New call-to-action

3. Account-Based tapahtumat

Tähän kategoriaan luokitellaan asiakastapahtumat, jotka on suunnattu nykyisille asiakkaille tai myyntiprosessissa oleville asiakkaille. Näissä tapahtumissa tavoitteena on asiakkaiden sitouttaminen ja lisämyynti. Usein asiakkuusvastaavat ovat tärkeässä roolissa tapahtuman organisoinnissa ja sisällöissä.

4. Messut ja kumppanitapahtumat

Messut ja kumppanitapahtumat ovat yleinen tapahtumatyyppi, jossa organisaatio osallistuu kumppanina tapahtumaan, mutta ei vastaa itse koko tapahtuman järjestelyistä, kutsuista ja jälkihoidosta.

5. Sisäiset tapahtumat ja koulutukset

Sisäiset tapahtumat ja koulutukset on tarkoitettu oman henkilöstön sitouttamiseksi, kouluttamiseksi ja sisäisen viestinnän parantamiseksi. Sisäisten tapahtumien konseptit voivat vaihdella aina järjestelmien käyttökoulutuksista pikkujouluihin.

Tunne tapahtumasi

Tapahtumatyyppien takana on ajatus erilaisten tapahtumien luokittelusta. Luokittelemalla organisaation tapahtumat edellä mainittujen kategorioiden mukaan, saat kirkkaamman käsityksen tapahtumistasi kokonaisuutena. Mikä on tapahtumien rooli liiketoiminnalle? Mitä tavoittelet tapahtumilla? Mitä haluat niillä saavuttaa? Mihin niitä hyödynnät?

Luokittelu auttaa hahmottamaan tapahtumien strategista roolia, mutta myös allokoimaan kustannuksia: Mikä tapahtumatyyppi on niin sanottu rahasyöppö? Onko budjetin jakautuminen tapahtumatyyppien kesken linjassa tavoitteidesi kanssa? Mihin kategoriaan budjettia tulisi allokoida lisää?