<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utbildning & Coaching

Av bara mjukvara blir ingen glad - vi erbjuder även utbildning för alla!

koulutusportaat

Kontinuerlig utveckling med Lyyti

Vi på Lyyti är kända för att ta användarnas och kundernas önskemål och förbättringsförslag i beaktande då det gäller systemutveckling och uppdatering. Det stämmer, men vi skulle vilja poängtera att vi är minst lika bra på att uppdatera användarnas och kundernas kompetens!

Grundutbildning

Grundutbildning

 

 

 

 

 

 

Lyytis grundutbildning ligger som bas för att påbörja användningen av Lyyti. Alla användare skolas in så att varje kund kan dra full nytta av hela tjänsten redan från början. Nya grundutbildningar kan beställas vid behov, t.ex. när det är dags att viga in nya Lyytianvändare inom organisationen, eller bara som en uppfriskare. Till exempel betalningshantering och enkätverktyget är helheter som ofta betonas i uppdateringsutbildningar. Varje utbildning skräddarsys alltid enligt kundens behov och önskemål.

Coaching

Coaching

Kunder som gått vår grundutbildning är målgruppen för våra coachingtillfällen som behandlar evenemangskommunikation och konceptskapande. Coachingarna hålls i små grupper och räcker en halv dag. Tillsammans skapar man då modeller för evenemangskommunikationen som motsvarar kundens behov och sedan går man igenom genomförandet av dessa. I coachingen ingår även en djupare inblick i 3T-metoden och utveckling av kundens eventprocess utgående från denna.

Be om offert för ett utbildningstillfälle - eller skicka en hälsning annars bara!

Tusentals nöjda Lyyti-användare världen över - bli en av dem!

Boka en pratstund eller demo med en av våra experter, det är det bästa sättet att få reda på hur Lyyti passar in i just din vardag. Det kostar inget och förbinder dig inte heller till något. Vi ser fram emot ditt meddelande!