EVS ja NPS – mikä erottaa ne toisistaan?

evs-nps

Tapahtumien onnistumista mitattaessa on ensisijaisen tärkeää ymmärtää miten osallistuja tapahtuman koki. Tähän on vuosien saatossa kehitetty useita eri tapoja ja mittareita, löytämättä kuitenkaan ratkaisua joka sopisi kaikille.

Hyvin usein tapahtumaa varten rakennettu palautekysely ei tarjoa yksinään sitä tietoa, jota järjestäjä etsii. Kyselyn laatiminen erikseen joka tapahtumaan vaatii paljon työtä ja saattaa olla osallistujalle työläs vastata. Tällöin vastausprosentti jää alhaiseksi ja kyselyiden vertailu muihin kyselyihin on hankalaa, sillä niissä saatetaan tiedustella eri asioita.

Tästä syystä tapahtumajärjestäjät käyttävätkin usein joko EVS- tai NPS-kyselyä mitatessaan tapahtuman onnistumista. Molemmat käyttävät yhtä kysymystä tyytyväisyyden mittaamiseen.

Mikä on NPS (Net Promoter Score)?

NPS luotiin vuonna 2001. Sen tarkoitus on kysyä yksi kysymys, joka tyypillisesti kuuluu näin: “asteikolla 1-10, kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä ystävälle tai kollegalle?”.

Kyselyn taustalla oli halu rohkaista asiakkaita antamaan enemmän vastauksia kyselyihin, käyttämällä mahdollisimman yksinkertaista kysymystä.

NPS:stä on tullut yksi suosituimmista tavoista mitata asiakastyytyväisyyttä, sillä sitä voidaan käyttää lähes missä tahansa yrityksessä. Oli kyseessä sitten palveluita tarjoava yritys tai tuotteita myyvä kauppa.

Mikä on EVS (Experience Value Score)?

EVS:än lanseerasi Lyyti vuonna 2020. Tämä mittari keskittyy puhtaasti tapahtumien mittaamiseen kysymällä tapahtuman jälkeen kysymyksen: “Oliko tapahtuma aikasi arvoinen?”.

Koska aika on osallistujien arvokkain resurssi, haluttiin EVS:än avulla mitata miten he kokivat saavansa ajalle vastinetta. Ajatuksena oli korvata pitkät ja alhaisen vastausprosentin omaavat kyselyt yhdellä yksinkertaisella kysymyksellä. 

 

EVS on suunniteltu kannustamaan osallistujaa vastaamaan. Se on neutraali kysymys, jota voidaan käyttää missä tahansa tapahtumassa. Vastauksia ja tapahtumia voidaan näin ollen myös vertailla keskenään, sillä kysymys on joka kerta sama.

Kysymyksen lähettäminen ja tulosten kerääminen tapahtuu automaattisesti Lyytin järjestelmässä ilman lisätöitä.


Lue lisää miten EVS toimii.

Mikä erottaa EVS:än ja NPS:än?

NPS:än hyviin puoliin lukeutuu sen tunnettuus. Koska se on laajasti käytössä, tuntuu se monille helpolta tavalta kerätä tietoa. Tämä saattaa olla myös sen heikkous. NPS:ää käytetään monissa paikoissa ja todella monissa yhteyksissä. Tästä johtuen sitä ei ole räätälöity yhden alan tai tuotteen mukaan, joten vastaukset eivät välttämättä auta yritystä oikealla tavalla.

Lyyti kehitti EVS:n puhtaasti tapahtumien ympärille ja sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ymmärtämään onnistuiko yksittäinen tapahtuma ja organisoimaan entistä parempia kohtaamisia. Se on myös valmiiksi integroitu Lyytiin, jolloin kaikki kyselyn lähettämisestä vastausten raportointiin hoituu automaattisesti.

Koska EVS on jo laajasti tapahtumanjärjestäjien käytössä, saat tietoosi myös tapahtuma-alan keskimääräisen pistemäärän. Näin EVS auttaa sinua vertailemaan tapahtumiesi tulosta muihin saman alan toimijoihin. Systemaattisen kehittämisen ansiosta ja Event Success Managementia hyväksi käyttäen pystyt erottautumaan eduksesi kilpailijoista.

Mitä ajatuksia EVS on herättänyt käyttäjien keskuudessa?

NPS saattaa paperilla näyttäytyä parhaalta vaihtoehdolta. Se on laajasti käytetty ja se omaa pitkät perinteet. Tämä ei kuitenkaan riitä tapahtumien järjestäjille, jotka tähtäävät korkealle ja haluavat kehittää omia tapahtumiaan Even Success Management -mallin mukaisesti.

Helsingin yliopisto testasi EVS:sää ja samalla he huomasivat NPS:än jättävän aukkoja juuri niihin tietoihin, joita he olisivat tarvinneet. Myös vastausprosentti EVS:n ja NPS:n välillä yllätti heidät. Oikeanlainen palaute auttaa tapahtumanjärjestäjiä kehittämään tapahtumia tavoitteiden mukaisesti.

Kenen tulee arvioida tapahtumia?

EVS on hyödyllinen työkalu kaikille tapahtumia järjestäville. Mikäli jokin alla olevista väitteistä pitää paikkansa, on EVS:stä hyötyä ja lisäarvoa sinunkin tapahtumiisi.

  • Sinä tai yrityksesi järjestätte useita tapahtumia.
  • Haluat ymmärtää oliko tapahtuma onnistunut osallistujan näkökulmasta.
  • Haluat kerätä dataa tapahtumistasi ilman lisätöitä.
  • Haluat kerätä ja käyttää dataa tapahtumien parantamiseksi tulevaisuudessa.
  • Haluat tietää miten tapahtumasi vertautuvat muun toimialan järjestämiin tapahtumiin.

Mikäli yksikään vaihtoehto kuulostaa tutulta, on EVS paras tapa sinulle kerätä dataa tapahtumistasi.

EVS ja NPS - kumpi sitten on parempi?

Paine ja myös halu luoda onnistuneita tapahtumia kasvaa koko ajan. Paras tapa saavuttaa onnistumisia pitkässä juoksussa on tehdä päätökset saatavilla olevan tiedon avulla.

EVS ja NPS tuottavat molemmat hyödyllistä tietoa omalla tavallaan. Me kuitenkin uskomme EVS:än olevan ylivertainen mittari, kun puhumme tapahtumista.

EVS on iso parannus räätälöityihin kyselyihin, sillä se ei vaadi lisätyötä ja on samalla vertailukelpoinen muiden vastausten ja tapahtumien kanssa.

Meidän näkökulmastamme NPS on vahvimmillaan arvioidessaan yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan, kun taas EVS mittaa merkityksellisiä hetkiä, jotka osaltaan vaikuttavat yrityksen menestykseen. Molempia mittareita seuratessa pystyt kokonaisvaltaisesti seuraamaan ja arvioimaan yrityksesi tilannetta ja varmistamaan, että olet matkalla menestykseen.

 

Katso kuinka Lyyti kirjoittaa

Hero kuva: Towfiqu barbhuiyaUnsplash