Kundcase - Stockholm School of Entrepreneurship

Stockholm School of Entrepreneurship har valt Lyyti för dess kreativitet & säkerhet.

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) grundades för över tjugo år sedan och samarbetar med sex medlemsuniversitet i Stockholm för att samordna kurser och andra aktiviteter inom entreprenörskap. Vid tiden då skolan grundades var detta ett innovativt ämne som fortsatt ökat i intresse hos universiteten sedan dess, det inspirerar studenterna att knyta kontakter, samarbeta och fundera på hur man som entreprenör kan lösa utmaningar.

SSES anordnar 30 - 40 event per år. De använder sig av många olika eventformat. Det kan vara allt från aktiviteter för deras doktorander till en helgworkshop eller ett bootcamp.

"Vi använder Lyyti på ett mycket kreativt sätt. När man förstår att man själv kan bestämma innebörden av vad ett event är öppnas möjligheterna med Lyyti verkligen upp. Släpp den traditionella förståelsen av ordet event. Att samla in olika typer av information och data kan också ses som ett event"
Akseli Kaukoranta, Head of Student and Faculty Services, SSES

Börja använda Lyyti

"Jag kom till SSES för ungefär åtta år sedan och introducerade snabbt Lyyti för dem", säger Akseli Kaukoranta, Head of Student and Faculty Services, SSES. "Jag arbetade med Lyyti i min tidigare roll i Helsingfors och insåg snabbt att det kunde användas för att skapa nya processer och spara tid. Lyyti hade definitivt samma potential här hos oss på SSES".

"Jag har förtroende för Lyyti. Jag kan varmt rekommendera deras produkt och service. Jag vet hur den fungerar och jag vet att de håller vad de lovar, till och med lite extra utöver det. Jag har inte övervägt någon annan produkt."
Akseli Kaukoranta, Head of Student and Faculty Services, SSES

"Lyyti har varit väldigt enkelt och logiskt att lära sig från start. Teamet på SSES har hela tiden varit mycket stödjande och involverande när vi började använda Lyyti. Lyytis personal har hjälpt oss att visa hur vi kunde använda plattformen på ett kreativt sätt ", tillägger han.

Pålitlig programvara och utmärkt support

Lyyti har alltid varit innovativ, men samtidigt är det en mogen plattform som du kan lita på.
"Kärnan i Lyyti-verktyget är så bra att man vet att man inte kommer att kämpa med buggar hela tiden. Det kan man lita på och Lyyti tar väl hand om det", säger Akseli.

"Attityden hos personalen på Lyyti är alltid förstklassig. Jag vet att om jag chattar med dem så kommer de att hjälpa mig. De finns där för att ge mig tips och råd om hur jag bäst går vidare och har varit stöttande vid de tillfällen då jag behövt hjälp. De känns alltid nära, även om de befinner sig i Finland", tillägger han.

"Naturligtvis finns det alltid sätt att förbättra programvaran, så av den anledningen
skulle jag ge Lyyti betyget 9,5 av 10."
Akseli Kaukoranta, Head of Student and Faculty Services, SSES

Lyyti – kollegan som alltid är på hugget

”Vi har en särskilt hektisk vår och sommar framför oss, och Lyyti hjälper oss med alla extra aktiviteter. Jag är glad att vi var väl förberedda inför den här säsongen genom att Lyyti redan var tillgängligt, eftersom det skulle ha varit svårt att försöka testa ett system och skapa allting samtidigt. Även om Lyyti är lätt att använda måste man ändå förbereda sig!" berättar Akseli.

"Nu kunde vi helt enkelt gå in i Lyyti och skapa alla nya event, och det har faktiskt varit en rolig process. Mest av allt är det dock en stor hjälp för oss alla eftersom Lyyti, som fungerar som en kollega som alltid är på hugget, alltid tar hand om saker och ting", tillägger han.

"Jag betraktar Lyyti nästan som en extra kollega. Fast det är en kollega som aldrig sover!"
Akseli Kaukoranta, Head of Student and Faculty Services, SSES

Lyytis flexibilitet för alla typer av event

Akseli menar att man inte ska behöva känna sig begränsad av den traditionella synen på vad som utgör ett event.
"Jag tycker att det är upp till oss som Lyyti-användare att bestämma vad som är ett event. Ett seminarium är ett event. Ett julmingel är ett event".

"Lyyti är som en schweizisk armékniv som man kan använda på många olika sätt."
Akseli Kaukoranta, chef för student- och fakultetstjänster, SSES.

Han fortsätter:
"Vi använder också Lyyti för datainsamling. Vi bjuder in fakulteten att komma med idéer till helgworkshops med hjälp av ett frågeformulär. Den här processen för innehållsskapande är som ett event! I stället för att skriva idéer på olika plattformar sammanfattar jag vad vi behöver veta och lägger in det i Lyyti. När uppgifterna är inlagda delar jag dem med mitt team och vi börjar skapa text och grafik".

"Ett annat sätt vi använder Lyyti på är att filtrera människor när de rör sig genom nivåer i ett populärt event med begränsat utrymme. Vi får till exempel 70 ansökningar till ett event för 12 personer och måste välja ut vilka som ska delta utifrån deras svar. Vi kan sedan filtrera svaren till endast dessa 12 personer och be om ytterligare information utan att de behöver fylla i allt igen. Lyyti gör det möjligt för oss att kommunicera endast med de personer som vi har filtrerat, så att vi kan be dem om ytterligare information eller tillhandahålla dokument för workshopen.”

Ett verktyg för att förbättra resultatet av dina event

Att ta det som har lyckats tidigare och göra det bättre är kärnan i hur Akseli arbetar och hur han använder Lyyti. Han säger: "Jag tycker att verktyget är mycket effektivt för att testa potentiella förbättringar eftersom man kan använda samma process oavsett event och bara ändra en fråga eller ta bort något. Vi behöver inte göra om allting; man kan kopiera det direkt från ett gammalt event. Lyyti är mycket bra i det avseendet.”

"För mig som älskar processer och gillar att göra ändringar här och där för att förbättra dem varje gång, är det en fantastisk plattform", tillägger han.

"Lyyti har ägnat mycket tid åt att hjälpa oss att se hur registrering och eventhantering ska se ut. Den strukturen stödjer vårt arbete. Vi kan luta oss mot den."
Akseli Kaukoranta, chef för student- och fakultetstjänster, SSES.

Delad rapportering på ett enkelt sätt

Akseli uppskattar också hur Lyyti gör det möjligt för honom att hålla sina kollegor informerade. Han säger: "Vi måste samordna mycket och stödja fakulteten och studenterna. Lyyti hjälper oss att ge dem tillgång till de rapporteringsuppgifter de behöver. Du kan välja vilken information du delar med vem och skapa rapporter för att leverera den. Då är de uppdaterade hela tiden."

"Marknadsföringsavdelningen kan behöva ta reda på hur de registrerade fick reda på ett erbjudande, en fakultetsmedlem kan behöva se vilka program de kommer från och så vidare. Lyyti hjälper oss att få de uppgifter som behövs till rätta personer."

New call-to-action